1. Wstęp do Mediacji Sztuki

Prowadząca: mgr Agnieszka Kubicka-Dzieduszycka

Zajęcia ze Wstępu do Mediacji Sztuki polegają na próbach samodzielnego zdefiniowania przez uczestników pojęcia mediacji sztuki poprzez wybrane teksty teoretyków sztuki XX i XX w. oraz analizę współczesnych projektów mediacji sztuki jako przykładów kształtowania twórczego dialogu między dziełem i odbiorcą.

Podczas zajęć studenci analizują dobre praktyki, w tym artystyczne, realizowane dla upowszechniania sztuki współczesnej, tak w przestrzeni publicznej, w różnego rodzaju instytucjach, jak i poza nimi, wykorzystujących interakcję z odbiorcą i komunikacyjny potencjał sztuki.