Antropologia i Socjologia Kultury

PROWADZĄCA:

Dr Aleksandra Maksymiak

Dla studentów studiów stacjonarnych I stopnia, II roku

RODZAJ ZAJĘĆ:


Wykłady, konwersatoria, prezentacje.
60 godzin w ciągu roku akademickiego.

CELE KSZTAŁCENIA:

Zajecia ukierunkowane są na szeroko rozumianą refleksję nad zagadnieniami humanistycznymi.
Oswajanie z zagadnieniami filozofii i kultury.

TREŚCI KSZTAŁCENIA:


Zajęcia zawierają rys historyczny rozwoju nauk o kulturze począwszy od ewolucjonizmu antropologicznego przez dyfuzjonizm, funkcjonalizm, strukturalizm itd. Po zdefiniowaniu i omówieniu historii antropologii kulturowej, pojęć, omówieniu przedstawicieli poszczególnych nurtow nauk o kulturze, student zapozna się z wybranymi problemami socjologii kultury współczesnej.

KRYTERIA OCENY:


25% aktywnośc na zajęciach
50% wystąpienia indywidualne w formie prezentacji
25% frekwencja

Prowadzący: Dr Aleksandra Maksymiak