8. Techniki Prezentacji i Dokumentacji Sztuki Współczesnej

PROWADZĄCY:

Marcin Mierzicki 

Zajęcia dla studentów III roku stacjonarnych I stopnia, sem.V i VI

RODZAJ ZAJĘĆ :


Zajecia mają charakter teoretyczno- warsztatowy. Obejmują wykłady i pokazy oraz  działania praktyczne w oparciu o poruszane problemy i zagadnienia. Media stosowane w części praktycznej są uwarunkowane charakterem danej pracy.
Zajęcia odbywają się w pracowni, Muzeum ASP oraz w galeriach sztuki współczesnej, w wymiarze 30 godzin semestralnie.

CELE KSZTAŁCENIA:

Zajecia ukierunkowane są na szeroko rozumianą refleksję nad zagadnieniami dokumentacji, oraz charakter relacji łączących dziś sztukę i dokumentację.
Tworzenie bazy danych sztuki.
Oswajanie się ze współczesnymi możliwościami i środkami dotyczącymi dokumentowania i prezentowania sztuki.
Bezpośredni związek ze sztuką współczesną, czyli  kontakt z żywą tkanką sztuki tj. spotkania z artystami,krytykami oraz włączanie studentów w organizowanie i dokumentowanie tych zdarzeń
 

TREŚCI KSZTAŁCENIA:


Zapoznanie się z podstawowymi technikami, które są wykorzystywane w celu dokumentowania i prezentowania dzieł i obszaru dotyczacego sztuki współczesnej, oraz określają charakter relacji łączacych sztukę i dokumentację.
Wystawiennictwo.
Aranżacja przestrzeni.
Praktyka organizacji wystaw.
Metody opisu i zapisu.
Prezentacja własnych prac.
Prezentacja i dokumentacja wybranych zdarzeń z obszaru sztuki

KRYTERIA OCENY:
Semestr 1- zaliczenia
Semestr 2- egzamin dyplomowy