Teoria Sztuki

PROWADZĄCA:

Dr Anita Wincencjusz - Patyna

Zajęcia dla studiów stacjonarnych II stopnia; I rok / sem.

RODZAJ ZAJĘĆ:
Zajęcia o przemiennym charakterze konwersatorium, wykładów, ćwiczeń, także „w terenie”’ prace pisemne indywidualne: esej i recenzja ze wspólnie obejrzanej wystawy
30 godzin w semestrze

CELE KSZTAŁCENIA:

Wprowadzenie podstawowej terminologii z zakresu teorii sztuki
Zapoznanie z  literaturą ogólną przedmiotu
Zrozumienie znaczenia teorii sztuki w interpretacji dzieła sztuki
Przygotowanie do modelowych analiz dzieła sztuki
 

TREŚCI KSZTAŁCENIA:

Zajęcia skoncentrowane są na wprowadzeniu podstawowej terminologii z zakresu teorii sztuki, a także podstawowych umiejętnośći: formalnej analizy dzieła sztuki (także przykładowe analizy prowadzącego, nastepnie ćwiczeniowe analizy studentów) oraz dyskutowania w oparciu o bieżące wydarzenia w lokalnym środowisku artystycznym, a także krajowym i międzynarodowym art world; dyskusje w trakcie aktualnych wystaw sztuki współczesnej i dawnej we Wrocławiu

KRYTERIA OCENY :

50% aktywność w dyskusji oraz inne formy czynnego udziału w zajęciach
50% esej, recenzja

ZALECENIA DODATKOWE :


Wyjścia do galerii i muzeów

Prowadząca: Dr Anita Wincencjusz - Patyna