Zagadnienia Sztuki Współczesnej


PROWADZĄCA:

Agnieszka Kłos

Zajęcia dla studentów I roku studiów.

RODZAJ ZAJĘĆ :

Zagadnienia Sztuki Współczesnej – zajęcia mają charakter interdyscyplinarny. Podejmują wątek historii sztuki najnowszej w perspektywie takich wartości jak pamięć, tożsamość, cielesność.

Uwrażliwiają studentów na najnowsze trendy związane ze sztuką współczesną i niekonwencjonalne sposoby ich prezentacji (np. fotografię komórkową).

Zwracają uwagę na istnienie sztuki współczesnej w przestrzeni medialnej i internetowej.

Podejmują dialog z wydarzeniami artystycznymi, działaniami w przestrzeni publicznej, reprezentacją sztuki oddolnej, ruchów alternatywnych, wykluczonych.

Zajmują się konfrontacją z klasycznym kanonem sztuki i tradycyjnym systemem wartości.

CELE KSZTAŁCENIA:

Zapoznanie studenta z podstawowymi terminami z zakresu zagadnień sztuki współczesnej.
Zwrócenie uwagi na sposoby funkcjonowania, organizacji i komunikacji sztuki w przestrzeni codziennej.
Uwrażliwienie studenta na styl współczesnej sztuki i jej medialny charakter.
Zaprezentowanie studentowi najnowszych trendów związanych ze sztuką współczesną i niekonwencjonalnymi sposobami jej prezentowania.
Uwrażliwienie studenta na nowe formy sztuki.

TREŚCI KSZTAŁCENIA:

Zagadnienia Sztuki Współczesnej – zajęcia mają charakter interdyscyplinarny. Podejmują wątek historii sztuki najnowszej w perspektywie takich wartości jak pamięć, tożsamość, cielesność.

Uwrażliwiają studentów na najnowsze trendy związane ze sztuką współczesną i niekonwencjonalne sposoby ich prezentacji (np. fotografię komórkową).

Zwracają uwagę na istnienie sztuki współczesnej w przestrzeni medialnej i internetowej.

Podejmują dialog z wydarzeniami artystycznymi, działaniami w przestrzeni publicznej, reprezentacją sztuki oddolnej, ruchów alternatywnych, wykluczonych.

Zajmują się konfrontacją z klasycznym kanonem sztuki i tradycyjnym systemem wartości.

KRYTERIA OCENY:

Ocena końcowa jest sumą ocen uzyskanych za napisane teksty, aktywne uczestnictwo
w zajęciach oraz umiejętność posługiwania się nabytą wiedzą podczas interpretowania omawianych dzieł. 
Ocena końcowa jest sumą nastepujących ocen cząstkowych:
Prace zadane - 70 %
Interpretacja zjawisk na zajęciach, aktywność - 30 %

ZALECENIA DODATKOWE:

Czytanie prasy branżowej, tekstów publicystycznych, dziennikarskich. Regularne odwiedzanie galerii i wystaw. Czytanie bloga Krytyki Artystycznej i przeglądanie profilów na Facebooku: 

Facebook: Krytyka Artystyczna Asp Wroclaw

Facebook: EDU ART WRO Komunikacja Medialna

Facebook: Mediacja Sztuki

Facebook: Mediacja Sztuki Współczesnej

Twitterze Krytyki Artystycznej, Twitterze Mediacji Sztuki 

Instagramie Mediacji Sztuki

Prowadząca: Agnieszka Kłos