Mediacja i rynek sztuki


Wydział Malarstwa i Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu  prowadzi  zaoczne studia podyplomowe na kierunku:   

MEDIACJA I RYNEK SZTUKI

Studia podyplomowe

Kierunek Mediacja i rynek sztuki to kierunek przeznaczony dla wszystkich, którzy chcą nadać swoim zainteresowaniom związanym ze sztuką wymiar praktyczny, zawodowy i rynkowy. Mediacja i rynek sztuki powstała z myślą o edukacji skierowanej na interdyscyplinarny dialog łączący ze sobą dynamikę i doświadczenia różnych środowisk intelektualnych, skupiających się wokół zagadnień artystycznych. Studia te dedykowane są osobom, które chcą nabyć lub poszerzyć wiedzę z dziedziny proponowanych zagadnień teoretycznych, jak i kandydatom, którzy pragną udoskonalić swój warsztat artystyczny w ramach praktyki we współpracy z zaproszonymi artystami.

Mediacja i rynek sztuki to kierunek powstały z myślą o kandydatach, którzy chcą ukierunkować swoje zainteresowanie sztuką współczesną. Dzięki zajęciom warsztatowym z prowadzącymi je artystami, chcą rozwinąć własne bądź poznać od zera praktyki artystyczne w proponowanych blokach tematycznych: Linii i Koloru, Bryły, Sztuki w przestrzeni Społecznej czy Działań procesualnych i Performansu. Pragną pogłębić wiedzę z zakresu kuratorstwa, doświadczeń z zakresu pracy w galeriach, fundacjach i stowarzyszeniach kultury i sztuki.

Program został ułożony z myślą o kandydatach, którzy chcą zawodowo zajmować się pracą na rzecz produkcji, promocji i sprzedaży sztuki oraz działań animacyjnych na rzecz jej rozwoju. Chcą poszerzyć wiedzę z obszarów organizowania wystaw, festiwali i konkursów, animacji i edukacji za sprawą sztuki współczesnej, poznania praktyków i ich warsztatu. Celem nowego kierunku jest połączenie szeroko rozumianej teorii i historii sztuki, estetyki, prawa autorskiego i zagadnień związanych z finansowaniem wydarzeń kulturalnych z solidnym warsztatem artysty, a także doświadczeń z zakresu budowania kolekcji i organizowania wystaw.

Szczególnym celem tego kierunku jest połączenie teorii z praktyką sztuki, a także poznanie wrocławskiego środowiska artystycznego i instytucji pracujących na jego rzecz. Mediacja i rynek sztuki to kierunek przeznaczony dla absolwentów akademii artystycznych, kierunków uniwersyteckich, związanych z Historią Sztuki, Dziennikarstwem, Polonistyką, Kulturoznawstwem, Prawem, Zarządzaniem i Marketingiem czy technicznych, a także wszystkich, którzy chcą nadać swoim zainteresowaniom związanym ze sztuką wymiar praktyczny, zawodowy i rynkowy.

Mediacja jako kierunek powstał z myślą o edukacji stawiającej na dialog, połączenie różnych środowisk i doświadczeń, dlatego kierunek ten spodoba się kandydatom, którzy chcą doświadczyć nie tylko wiedzy z obszaru proponowanych zagadnień teoretycznych, ale także praktyki w proponowanych pracowniach warsztatowych. Jesteśmy otwarci na kandydatów – świeżych absolwentów wybranych kierunków, jak też specjalistów w swoich zawodach, którzy swoje doświadczenie chcą wykorzystać w kontakcie ze sztuką. Zapraszamy również tych, którzy po prostu chcą spełnić swoje marzenia o wykształceniu artystycznym


LIMIT PRZYJĘĆ: maksimum 20 osób, brak limitu wieku.
Nabór otwarty na rok akademicki 2020/2021.
Termin składania dokumentów:  od
01.06.2020 r. do 15.09.2020 r.

Warunkiem przyjęcia jest ukończenie studiów I lub II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich.
Zajęcia odbywać się będą co dwa tygodnie w soboty i niedziele.

Wymagane dokumenty:

·        kwestionariusz osobowy (do pobrania),

·        kopia dyplomu,

·        2 fotografie,

·        ksero z dowodu osobistego,

·        potwierdzenie wniesienia opłaty I raty czesnego w kwocie 500 PLN.

Koszt kształcenia:

  • 2.000 PLN/semestr (pierwsza rata w kwocie 500 PLN, płatna przy wpisie)
    na konto ING BS S.A. O/Wrocław  93105015751000000502696594
    Wystawianie faktur, kontakt z księgowością: eka@asp.wroc.pl

KONTAKT:

Kierownik Studiów Podyplomowych Mediacja i rynek sztuki
dr hab. Tomasz OPANIA profesor uczelniany

mediacja.sztuki.wspolczesnej@gmail.com


Zapraszamy!

Załączniki