Mediacja Sztuki Współczesnej


Wydział Malarstwa i Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu  prowadzi  zaoczne studia podyplomowe na kierunku:   

MEDIACJA SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ 

Studia podyplomowe

Studia podyplomowe na kierunku Mediacja Sztuki Współczesnej powstały z myślą
o kandydatach, którzy chcą udoskonalić warsztat artystyczny w wybranych pracowniach oraz poszerzyć wiedzę z obszaru proponowanych zagadnień teoretycznych. Naszym zadaniem jest stworzenie słuchaczom warunków umożliwiających własną wypowiedź artystyczną, wprowadzenie w problematykę sztuki współczesnej, estetykę przestrzeni ekspozycyjnej oraz w zagadnienia związane
z praktyką kuratorską. Jesteśmy również otwarci na kandydatów, którzy chcieliby stawiać swoje pierwsze kroki w świecie twórczości artystycznej. Dzięki ścisłej współpracy z najważniejszymi instytucjami galeryjnymi oraz muzealnymi we Wrocławiu gwarantujemy naszym słuchaczom wysoki poziom realizacji ekspozycyjnych ich projektów. 


LIMIT PRZYJĘĆ: maksimum 20 osób, brak limitu wieku.
Nabór otwarty na rok akademicki 2019/2020.
Termin składania dokumentów:  od
 15.05.2019 r. do 15.09.2019 r.

Warunkiem przyjęcia jest ukończenie studiów I lub II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich.
Zajęcia odbywać się będą co dwa tygodnie w soboty i niedziele.

Wymagane dokumenty:

·         kwestionariusz osobowy (do pobrania),

·        kopia dyplomu,

·        2 fotografie,

·        ksero z dowodu osobistego,

·        potwierdzenie wniesienia opłaty I raty czesnego w kwocie 500 PLN.

Koszt kształcenia:

  • 2.000 PLN/semestr (pierwsza rata w kwocie 500 PLN, płatna przy wpisie)
    na konto ING BS S.A. O/Wrocław    93105015751000000502696594
    Wystawianie faktur, kontakt z księgowością: eka@asp.wroc.pl

KONTAKT:

Kierownik Katedry Mediacji Sztuki
dr hab. Daria Milecka profesor uczelniany

mediacja.sztuki.wspolczesnej@gmail.com


Zapraszamy!

Załączniki