Mediacja i rynek sztuki


Wydział Rzeźby i Mediacji Sztuk Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu prowadzi zaoczne studia podyplomowe na kierunku:   

MEDIACJA I RYNEK SZTUKI

Rekrutacja trwa do 20 października 2021 lub do wyczerpania limitu miejsc!


sprawdź nas na https://www.facebook.com/mediacjairyneksztuki/


Studia podyplomowe

Kierunek Mediacja i rynek sztuki to kierunek przeznaczony dla wszystkich, którzy chcą nadać swoim zainteresowaniom związanym ze sztuką wymiar praktyczny, zawodowy i rynkowy. Mediacja i rynek sztuki powstała z myślą o edukacji skierowanej na interdyscyplinarny dialog łączący ze sobą dynamikę i doświadczenia różnych środowisk intelektualnych, skupiających się wokół zagadnień artystycznych. Studia te dedykowane są osobom, które chcą nabyć lub poszerzyć wiedzę z dziedziny proponowanych zagadnień teoretycznych, jak i kandydatom, którzy pragną udoskonalić swój warsztat artystyczny w ramach praktyki we współpracy z zaproszonymi artystami.

Mediacja i rynek sztuki to kierunek powstały z myślą o kandydatach, którzy chcą ukierunkować swoje zainteresowanie sztuką współczesną. Dzięki zajęciom warsztatowym z prowadzącymi je artystami, chcą rozwinąć własne bądź poznać od zera praktyki artystyczne w proponowanych blokach tematycznych: Linii i Koloru, Bryły, Sztuki w przestrzeni Społecznej czy Działań procesualnych i Performansu. Pragną pogłębić wiedzę z zakresu kuratorstwa, doświadczeń z zakresu pracy w galeriach, fundacjach i stowarzyszeniach kultury i sztuki.

Program został ułożony z myślą o kandydatach, którzy chcą zawodowo zajmować się pracą na rzecz produkcji, promocji i sprzedaży sztuki oraz działań animacyjnych na rzecz jej rozwoju. Chcą poszerzyć wiedzę z obszarów organizowania wystaw, festiwali i konkursów, animacji i edukacji za sprawą sztuki współczesnej, poznania praktyków i ich warsztatu. Celem nowego kierunku jest połączenie szeroko rozumianej teorii i historii sztuki, estetyki, prawa autorskiego i zagadnień związanych z finansowaniem wydarzeń kulturalnych z solidnym warsztatem artysty, a także doświadczeń z zakresu budowania kolekcji i organizowania wystaw.

Szczególnym celem tego kierunku jest połączenie teorii z praktyką sztuki, a także poznanie wrocławskiego środowiska artystycznego i instytucji pracujących na jego rzecz. Mediacja i rynek sztuki to kierunek przeznaczony dla absolwentów akademii artystycznych, kierunków uniwersyteckich, związanych z Historią Sztuki, Dziennikarstwem, Polonistyką, Kulturoznawstwem, Prawem, Zarządzaniem i Marketingiem czy technicznych, a także wszystkich, którzy chcą nadać swoim zainteresowaniom związanym ze sztuką wymiar praktyczny, zawodowy i rynkowy.

Mediacja jako kierunek powstał z myślą o edukacji stawiającej na dialog, połączenie różnych środowisk i doświadczeń, dlatego kierunek ten spodoba się kandydatom, którzy chcą doświadczyć nie tylko wiedzy z obszaru proponowanych zagadnień teoretycznych, ale także praktyki w proponowanych pracowniach warsztatowych. Jesteśmy otwarci na kandydatów – świeżych absolwentów wybranych kierunków, jak też specjalistów w swoich zawodach, którzy swoje doświadczenie chcą wykorzystać w kontakcie ze sztuką. Zapraszamy również tych, którzy po prostu chcą spełnić swoje marzenia o wykształceniu artystycznym


LIMIT PRZYJĘĆ: maksimum 20 osób, brak limitu wieku.
Nabór otwarty na rok akademicki
2021/2022.
Termin składania dokumentów:  od
 01.06.2021 r. do 15.10.2021 r.

Zajęcia odbywać się będą co dwa tygodnie w soboty i niedziele.

WARUNKI REKRUTACJI

Do podjęcia studiów podyplomowych Mediacji Sztuki Współczesnej na Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu może być dopuszczona osoba, która posiada dyplom ukończenia wyższej uczelni oraz spełnia warunki rekrutacji.

WARUNKI REKRUTACJI
Do podjęcia studiów podyplomowych na kierunku Mediacja i Rynek Sztuki na Wydziale Rzeźby i Mediacji Sztuki, Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu może być dopuszczona osoba, która posiada dyplom ukończenia wyższej uczelni oraz spełnia warunki rekrutacji.

podstawą przyjęcia jest:
•    złożenie kompletu dokumentów,
•    wpłata opłaty rekrutacyjnej w wysokości: 500 PLN

Wymagane dokumenty na studia:

•    kwestionariusz osobowy - Studia podyplomowe (w załączniku)
•    dyplom ukończenia wyższej uczelni,
•    dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej,
•    dwie fotografie o wymiarze 35 x 45 mm, zgodnym z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
•    kandydaci niepełnosprawni podlegają kwalifikacji na studia podyplomowe na zasadach określonych wyżej, chyba, że ich stopień niepełnosprawności wyklucza prace w pracowniach sztuki.

Minimalna liczba osób przyjętych będzie warunkiem uruchomienia studiów i wynosi 12 osób.

Koszt kształcenia:

  • 2.000 PLN/semestr (pierwsza rata w kwocie 500 PLN, płatna przy wpisie)
    na konto ING BS S.A. O/Wrocław  93105015751000000502696594
    Wystawianie faktur, kontakt z księgowością: eka@asp.wroc.pl

KONTAKT:

Kierownik Studiów Podyplomowych Mediacja i rynek sztuki
dr hab. Tomasz OPANIA prof. ASP


mediacja.sztuki.wspolczesnej@gmail.com


Zapraszamy!

Załączniki