Mediacja Sztuki Współczesnej


Wydział Malarstwa i Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu  prowadzi  zaoczne studia podyplomowe na kierunku:   

MEDIACJA SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ 

Mediacja Sztuki Współczesnej to kierunek przeznaczony dla wszystkich, którzy chcą nadać swoim zainteresowaniom związanym ze sztuką wymiar praktyczny, 

Mediacja jako kierunek powstał z myślą o edukacji stawiającej na dialog, połączenie różnych środowisk i doświadczeń, dlatego kierunek ten spodoba się kandydatom, którzy chcą doświadczyć nie tylko wiedzy z obszaru proponowanych zagadnień praktyki w wybranych pracowniach malarskich i rzeźbiarskich.


LIMIT PRZYJĘĆ: maksimum 20 osób, brak limitu wieku

Warunkiem przyjęcia jest: ukończenie studiów I lub II stopnia lub jednolitych magisterskich.
Zajęcia odbywać się będą, co dwa tygodnie w soboty i niedziele 

Wymagane dokumenty:

1. kwestionariusz osobowy (do pobrania)
2. kopia dyplomu
3. 2 fotografie
4. ksero z dowodu osobistego
5. potwierdzenie wniesienia opłaty I raty czesnego w kwocie 500,- zł

Koszt kształcenia:

  • 2.000,- zł /semestr(pierwsza rata w kwocie 500,- zł płatna przy wpisie)

 na konto ING BS S.A. O/Wroclaw    93105015751000000502696594

wystawianie faktur: kontakt z księgowością eka@asp.wroc.pl

Termin składania dokumentów:  od ...................... do .................................r

KONTAKT:

Kierownik Katedry Mediacji Sztuki

dr hab Daria Milecka


Zapraszamy!

Załączniki