Wykłady odbywają się we wtorki w godzinach 17.15–19.15 w sali im. J. Czekanowskiego (Katedra Biologii Człowieka Uniwersytetu Wrocławskiego, ul. Kuźnicza 35)

PROGRAM STUDIUM GENERALE

3 GRUDNIA 2019

dr hab. Karolina Krośnicka
Wielkie porty w przeszłości i dziś, ich rola w rozwoju cywilizacji
1. Port i rozwój gospodarczy miasta
2. Port i zatrudnienie
3. Port i transport
prof. dr hab. arch. Tadeusz Zipser – wprowadzenie do dyskusji

10 GRUDNIA 2019

ks. Paweł Cembrowicz
Biskup Andreas von Jerin i jego Srebrny Ołtarz (1591)
1. Biskup Andreas von Jerin (1585-1596) na tle swojej epoki
2. Srebrny Ołtarz fundacji Jerina – okoliczności jego powstania, symbolika i przesłanie
3. Powrót ołtarza do katedry wrocławskiej po 75 latach nieobecności

17 GRUDNIA 2019

dr Paweł Preś
Wyzwania kosmologii obserwacyjnej – profesor James Peebles, laureat Nagrody Nobla z fizyki w 2019 r.
1. Gorące początki zimnego Wszechświata
2. Skąd się wzięły pierwiastki?
3. „Ciemne sprawki” Wszechświata, czyli niewidoczny budulec naszego Uniwersum

14 STYCZNIA 2020

prof. dr hab. Ewa Dębowska
Wybrane metody medycyny nuklearnej
1. Scyntygrafia
2. Tomografia PET
3. Tomografia rezonansu magnetycznego
4. Nóż gamma i cyber nóż
5. Terapia protonowa

21 STYCZNIA 2020

prof. dr hab. Stefan Kiedroń
Humaniści wrocławscy końca XVI wieku
1. Johannes Crato von Krafftheim (1519-1585) – Europejczyk z Wrocławia
2. Krąg humanistów wokół Cratona
3. Neostoicyzm, Justus Lipsius i humaniści wrocławscy
dr Agnieszka Patała – wprowadzenie do dyskusji