HALLO WROCŁAW 2016!

HALLO WROCŁAW 2016!

BŁĄD SYSYTEMU

Jest to piąta edycja cyklu wystaw pod wspólnym hasłem Hallo Wrocław 2016 związanych z otrzymaniem przez Wrocław tytułu Europejskiej Stolicy Kultury 2016, a jednocześnie pierwsza wspólna prezentacja młodego środowiska akademickiego z Wrocławia i Cluj-Napoca. Hasłem tegorocznym jest „Błąd Systemu”.

Systemy  jako skomplikowane układy ściśle współzależnych elementów, rozmaite teorie, regulaminy oraz mechanizmy  mogą być przejawem nie tylko naszych organizacyjnych zdolności, ale także   skłonności do bezwzględnej  kontroli otoczenia.  

Czy  totalna i wiecznie bezbłędna struktura idealna – system -  pozostawia miejsce dla ludzkich słabości, czy nie wyklucza definitywnie  istnienia dynamicznie nieprzewidywalnego świata żywego? Czy błąd systemu nie jest ostatnim ratunkiem przed zmechanizowaną antyutopią, której podstawą jest całkowita kontrola tego, co posiada własną, nieprogramowalną wolę?

Data: 6 - 21 listopada 2015


Wystawa odbędzie się w Cluj Napoca w dwóch miejscach: 

Art Museum, Banffy Palace, Piaţa Unirii 30

Wernisaż 6.11 godz. 17:00


Galerii Casa Matei, Str. Matei Corvin  6

Wernisaż 6.11 godz. 18:30


Lista artystów: 

PL

Adam Abel     

Karolina Balcer

Anna Bujak       

Karolina Freino            

Roland Grabkowski  

Magda Grzybowska

Łukasz Huculak

Jakub Jernajczyk

Anna Kołodziejczyk

Piotr Kmita

Paweł Lisek     

Karina Marusińska        

Marcin Michalak                        

Marcin Mierzicki      

Tomasz Niedziółka       

Łukasz Paluch   

Joanna Pałys

Karolina Szymanowska

Krzysztof Wałaszek

Rafał Warzęcha        


RO

Iulian Bisericaru, 

Monica Dan, 

Cristian Gabriel Lăpuşan, 

Mathe Laszlo

Ionel Mihai

Alexandra Mureşan

Diana Oţet, 

Alexandra Şerban

Maria Sicoie

Andrea Tivadar

_______________

Systemy – skomplikowane układy ściśle współzależnych elementów, rozmaite teorie, regulaminy oraz mechanizmy zapewniające automatyczne rozwiązywanie problemów, mogą być dowodem nie tylko naszych organizacyjnych zdolności, ale także (nie zawsze zdrowej) skłonności do skutecznego kontrolowania wszystkiego wokół. 

Idealny system wymagałby bezbłędnego działania wszystkich jego składowych, a także niezmienności warunków, w których funkcjonuje. Systemy jednak, tworzone przecież przez nie całkiem  idealnych  ludzi,  przeważnie obarczone pewną niedoskonałością - stąd "błędy i wypaczenia systemu". Niektóre błędy są jak wirusy przybierające postać żywiciela, odbijające jego cechy w celu kamuflażu.  Błąd może być zatem sam w sobie takim mikro-systemem,  nośnikiem przyszłego systemu, zalążkiem kolejnego układu.

W sensie politycznym system reguluje relacje jednostki ze zbiorowością, często, jak uczy doświadczenie historii, prowadząc do rozmaitych ograniczeń, a w konsekwencji - ustrojów totalitarnych. Błąd systemu jawi się wtedy jako antidotum na opresyjność bezdusznego porządku i zaczyn emancypacyjnej rewolty.

Koncept stworzenia systemu idealnego jest wciąż aktualny, czego przejawem ciągłe udoskonalanie „sztucznej inteligencji”. Zasadne staje się pytanie, czy totalna i wiecznie bezbłędna struktura idealna pozostawia miejsce dla ludzkich słabości, czy nie wyklucza definitywnie  istnienia dynamicznie nieprzewidywalnego świata żywego. Czy błąd systemu nie jest ostatnim ratunkiem przed zmechanizowaną antyutopią, której podstawą jest całkowita kontrola tego, co posiada własną, nieprogramowalną wolę.  

Jaka jest rola sztuki w procesie poszukiwania optymalnej relacji pomiędzy wyjątkowością  jednostki a przewidywalnością systemu? Zrealizowane w różnorodnych mediach  prace zaprezentowane w ramach wystawy Błąd systemu poruszać będą tytułowe zagadnienie w całej rozpiętości jego spektrum. Na wystawie obecne zapewne będą zarówno wątki polityczno-społeczne, naukowe, jak i te pozostające w ściślejszym związku z zagadnieniami  estetycznymi. 

Kuratorzy:

Magda Grzybowska, Łukasz Huculak, Karolina Szymanowska

_______________

www.hallowroclaw2016.asp.wroc.pl

_______________

Info: Magdalena Grzybowska

Zamieściła: Anna Zielińska

Galeria:

  • HALLO WROCŁAW 2016! BŁĄD SYSTEMU
  • HALLO WROCŁAW 2016! BŁĄD SYSTEMU
Więcej »