Jidysz między Norwegią a Polską

Jidysz między Norwegią a Polską

Fundacja Bente Kahan zaprasza na warsztaty plastyczne inspirowane kulturą i tradycją jidysz.

27.07 – 09.08.2015 r.

Wrocław

Oferta skierowana jest do artystów specjalizujących się w zróżnicowanych dziedzinach sztuki – jednej konkretnej lub kombinacji kilku różnych. Warsztaty będą prowadzone w języku angielskim pod kierunkiem Yoava Rossano razem z dwoma mentorami,  Mira Aleksiun oraz Lev Stern.

Ośmiu twórców uczestniczących w warsztatach - czterech z Norwegii i czterech z Polski zbierze się razem w celu stworzenia własnej interpretacji jidysz. Ponadto zrealizowane prace zostaną zaprezentowane na dwóch wystawach latem 2015 roku - we wrocławskiej Synagodze pod Białym Bocianem na zakończenie warsztatów w niedzielę 9 sierpnia oraz  27 sierpnia w Centrum Studiów nad Holokaustem i Mniejszościami Religijnymi w Oslo.

Warsztaty są częścią programu ""Jidisz far ale", czy "Jidysz dla wszystkich: Promowanie wiedzy 

o kulturze i języku jidysz w Polsce i Norwegii", organizowanego przez Fundację Bente Kahan we współpracy z norweskimi partnerami: Muzeum Żydowskim w Oslo, HL Senteret, Festiwalem Kultury Żydowskiej w Trondheim i Aarflot Productions.

szczegółowy opis warsztatów, regulamin oraz formularz zgłoszeniowy dla kandydatów.

kontakt: exhibition@fbk.org.pl 

________________________

Zamieściła: Anna Zielińska

Załączniki