Wyniki konkursu na plakat matematyczny

Wyniki konkursu na plakat matematyczny

W dniu 5.02.2014 r. rozstrzygnięty został konkurs na plakat promujący „XLVIII Konkurs na Najlepszą Pracę Studencką z Teorii Prawdopodobieństwa i Zastosowań Matematyki w roku 2014”.

Konkurs miał charakter zamknięty. Skierowany był do studentów Wydziału Architektury Wnętrz i Wzornictwa oraz Wydziału Grafiki i Sztuki Mediów Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu.

Do konkursu zostały zgłoszone 34 prace.

Jury w składzie:

prof. Paweł Krupski (UWr), prof. Krzysztof Szajowski (PWr), dr hab. Jan Goncerzewicz (PWr), dr Barbara Jasiulis-Gołdyn (UWr), prof. Eugeniusz Smoliński (ASP), dr Urszula Smaza-Gralak (ASP), dr Jakub Jernajczyk (ASP)

postanowiło nie przyznawać pierwszej i trzeciej nagrody.
Przyznane zostały trzy równorzędne nagrody drugie o wysokości 700 zł (brutto).
Autorkami nagrodzonych prac są:

Klaudia Heintze, Monika Możdżeń, Klaudia Utracik – studentki II roku AW.

Wręczenie nagród oraz wernisaż wystawy pokonkursowej odbędzie się w drugiej połowie marca 2014 r. w galerii ŁĄCZNIK, wg reguł ustalonych przez organizatorów. Informacja o dokładnej dacie zostanie podana w terminie późniejszym.

Organizatorami konkursu są:

Oddział Wrocławski Polskiego Towarzystwa Matematycznego,
Wydział Architektury Wnętrz i Wzornictwa oraz Wydział Grafiki i Sztuki Mediów ASP we Wrocławiu.

-------------------------------------------

info. Jakub Jernajczyk

Galeria:

  • Monika Możdżeń
  • Klaudia Heintze
  • Klaudia Utracik
Więcej »