(A)SYMETRIA

(A)SYMETRIA

wspólna wystawa Macieja Kasperskiego i Beaty Mak-Soboty w NEONIE

18 lutego o godz. 18.00 zapraszamy do Galerii NEON (ASP we Wrocławiu, ul Traugutta 21) na wernisaż wystawy (A)SYMETRIA autorstwa Macieja Kasperskiego i Beaty Mak-Soboty.

Dwa tworzywa, dwoje autorów, dwie postawy twórcze, w których (a)symetria odgrywa ważną rolę. Wystawa pod tym tytułem, prezentowana w Galerii Neon wrocławskiej ASP, stanowi rodzaj pytania o rolę symetrii i asymetrii w twórczych poszukiwaniach. Symetria jest źródłem, z którego czerpie oboje autorów, a wystawa ukazuje to dwubiegunowo. Symetria wyraźnie czytelna jest w geometrycznie skonstruowanych naczyniach Mak-Soboty, natomiast w obiektach Kasperskiego jest wykorzystana dla uzyskania asymetrycznej w odbiorze całości. Symetria jako równość i podobieństwo względem osi, płaszczyzny dominują w szklanych obiektach, asymetria jako brak tego podobieństwa, jego naruszenie, są zasadą według której powstała ceramika.


Kasperski poprzez zamienność symetrycznych części uzyskuje specjalną wartość formalną, która źródło ma w symetrii, ale w efekcie jest asymetryczna. Powstały tą metodą prezentowany cykl Przedmiotów Rytualnych o syntetycznych bryłach w odcieniach bieli, zieleni, kobaltu lub w kolorach ziemi, oddziaływuje na widza głównie poprzez światłocień i relacje wielkości pomiędzy dwoma tworzącymi je elementami. Zestawione ze sobą z jednej strony syntetyczna bryła o uproszczonym kształcie, z drugiej strony element o profilu tralki tworzą przedmiot odnoszący się do tradycji oraz obrzędu. Poszczególne kompozycje, układy tych przedmiotów stanowią swoiste funkcjonalne pejzaże.

Z kolei Naczynia na Biegunach Mak-Soboty oparte są o zasadę symetrii, a w drodze zastosowania giętych elementów autorka wprowadza je w swoisty balans. Odrealnione transparentnością tworzywa, wykreślone w przestrzeni lśniącymi krawędziami formy naczyń balansują, „wahają się” pomiędzy równowagą a poruszeniem. Poruszenie to jest możliwe dzięki łukom i sferom, które współtworzą strukturę przedmiotu. Przejrzysta tafla, symetria i niestabilność to parametry według których powstaje cykl Naczyń na Biegunach.


Te „matematyczne” zagadnienia formalne, jakie podejmują w swoich pracach autorzy wystawy, okazują się sposobem na indywidualne twórcze wykorzystanie zasad geometrii, a w jego rezultacie otrzymujemy dwa „autorskie światy” wykreowane w ceramice i szkle na styku sztuki i designu.

Beata Mak-Sobota

informacja: Joanna Opalska-Brzecka

Galeria:

  • asymetria plakat
  • asymetria Balance
  • asymetria D lance
  • asymetria Przedmioty rytualne 1
Więcej »