Odszedł od nas Tadeusz Forowicz

Odszedł od nas Tadeusz Forowicz

Z nieskrywanym smutkiem i głębokim żalem zawiadamiamy o śmierci Profesora Tadeusza Forowicza urodzonego 8 lipca 1922 r., we Lwowie.

Imię i nazwisko profesora Tadeusza Forowicza można odnaleźć w kronikach szkolnictwa artystycznego, wykazach osiągnięć wzornictwa przemysłowego i na kartach Encyklopedii Dolnośląskiej za zasługi oddane Ojczyźnie, odbudowę powojennego Wrocławia i tworzenie  środowiska artystycznego.

Odszedł od nas wybitny projektant, bliski współpracownik prof. Władysława Wincze, twórca wnętrz i mebli wywodzący się z tradycji „Ładu”. Blisko 50 lat związany z wrocławską uczelnią, nauczyciel i wychowawca wielu pokoleń współczesnych twórców.

Student, asystent, adiunkt, docent, a następnie profesor ówczesnej PWSSP, pełnił funkcję Rektora w latach 1967-1980, będąc jednocześnie Członkiem Rady Wyższej Szkolnictwa Artystycznego. W tym samym czasie kierował Katedrą Architektury Wnętrz i prowadził pracownię dyplomującą na Wydziale Projektowania Plastycznego.

W latach 80- tych był redaktorem naczelnym miesięcznika „Mój dom” i organizatorem wielu inicjatyw zmierzających do rozwinięcia współpracy nauki z przemysłem, w obszarze działań artystyczno – badawczych i pracy dydaktycznej uwzględniających potrzeby ówczesnej gospodarki i kultury narodowej.

W osobie profesora Tadeusza Forowicza utraciliśmy wybitnego projektanta, artystę i pedagoga, skromnego, otwartego i pełnego życzliwości człowieka, oddanego Przyjaciela.

Kiedy stajemy się świadkami sytuacji nieodwracalnych, one same uświadamiają wszystkim kruchość wszelkiego istnienia.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu 26 sierpnia br. (poniedziałek), godz. 11.00  na Cmentarzu przy ul. Grabiszyńskiej we Wrocławiu.

Dziekan Wydziału Architektury Wnętrz i Wzornictwa
ad. dr Urszula Smaza – Gralak

Rektor Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
prof. dr hab. Piotr Kielan

______________________
informacja: Rektorat ASP
zamieścił: Leszek Sołtys