studia podyplomowe MEDIACJA SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ

 studia podyplomowe MEDIACJA SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ

Nabór na nowy rok akademicki 2018/2019

Wydział Malarstwa i Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu zaprasza na studia podyplomowe na kierunek:

MEDIACJA SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ

 "Sztuka to najwyższy wyraz samouświadomienia ludzkości (...). Dzieło sztuki - mikrokosmos odbijający epokę".

                                                                                                                                    Józef Czechowicz

Mediacja Sztuki Współczesnej to kierunek przeznaczony dla wszystkich, którzy chcą nadać swoim zainteresowaniom związanym ze sztuką wymiar praktyczny, zawodowy i rynkowy.

 • Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom słuchaczy uczymy zagadnień związanych z prowadzeniem własnej galerii, aukcji sztuki, oprowadzania kuratorskiego, prowadzenia paneli, debat, warsztatów dydaktycznych, pisania tekstów i redakcji materiałów medialnych oraz doradztwa w zakresie obrotu dziełami sztuki.
 • Odsłaniamy pole krytycznego spojrzenia na wartość sztuki współczesnej, zarówno jej artystycznego jak i finansowego wymiaru. Pomagamy zrozumieć biznesowy charakter rynku sztuki współczesnej, marketingu rynku sztuki i kuratorstwa.
 • Wybrane zajęcia odbywają się w instytucjach kultury i muzeach sztuki. Prowadzimy warsztaty z historii sztuki przed obrazami, w salach wystawowych i galeriach. Uczymy oceniać i mówić o sztuce. Organizujemy szkoły letnie śladami wielkich artystów i krytyków sztuki Prowadzimy seminaria z kuratorami, szefami galerii i muzeów, konserwatorami zabytków, malarzami, rzeźbiarzami. Robimy własne wystawy sztuki.           

Równolegle prowadzimy zajęcia praktyczne: w pracowniach malarskich i rzeźbiarskich, pozwalające przybliżyć i zrozumieć  przyszłym kuratorom pracę artysty.

Mediacja, pośredniczenie między stroną artystów, kuratorów i publiczności, ale także pośredniczenie w nawiązywaniu kontaktów na rynku sztuki - to istota naszego kierunku.

przeczytaj o nas:

http://wroclaw.wyborcza.pl/wroclaw/7,35771,23935608,mediacja-sztuki-wspolczesnej-ruszyl-nabor-na-nowy-rok-akademicki.html


 Koszty studiów:

4000zł - rocznie (z mozliwością rozbicia kwoty na raty)

Warunkiem przyjęcia jest:

 • złożenie kompletu dokumentów
 • wpłata I raty czesnego w kwocie 500,- zł nr konta 93 1050 1575 1000 0005 0269 6594  ING BS SA. o/Wrocław.

Dokumenty:

 • kwestionariusz ( na stronie studia podyplomowe),
 • kopia dyplomu ukończenia studiów,
 • ksero z dowodu osobistego,
 • 2 fotografie (35 x 45 mm)

DOKUMENTY MOŻNA PRZYNIEŚĆ:

 • bezpośrednio do pok 106M pon/wt/śr/ćzw/pt od 8.00 do 15.00
 • lub PRZESYŁAĆ POCZTĄ TRADYCYJNĄ 
 • lub PRZESŁAĆ POCZTĄ  ELEKTRONICZNĄ NA ADRES m.szumiejko@asp.wroc.pl

Termin składania dokumentów:  d12 października 2018r.

zapraszam do kontaktu mailowego

m.szumiejko@asp.wroc.pl


informacje umieściła

M. Szumiejko DOS