Zapraszamy na kurs animacji 3D

Zapraszamy na kurs animacji 3D

Przy wykorzystaniu systemu Motion Capture.

Założenia

Szkolenie ma na celu wykształcenie animatorów 3d z obsługi zaawansowanego

systemu wspomagającego animację oraz zapoznanie się ze sposobami

korzystania z tego typu urządzeń przy własnych zawodowych projektach.

Wykładowcami będą przedstawiciele firmy Vicon czołowego producenta tego

typu sprzętu na Świecie oraz pracownicy naszej uczelni.

Uczestnicy projektu poznają w praktyce podstawowe zagadnienia związane z

animacją przy wykorzystaniu sprzętu motion capture co pozwoli im podjąć

pracę w zawodzie animatora 3d w firmach produkujących gry komputerowe oraz

w studiach filmowych.

Akademia Sztuk Pięknych  posiada system Vicon dzięki temu

słuchacze kursu w praktyce będą mogli poznać standardy  animacji 3d

obowiązujące na całym Świecie.

Szkolenie kierowane jest do:

- absolwentów kierunków artystycznych (sztuki plastyczne, film,

fotografia, grafika komputerowa),

- artystów, aktorów, plastyków

- informatyków, grafików komputerowych

- projektantów gier

- osób, które pragną zmienić lub poszerzyć specjalizację zawodową o

animację motion capture

Czas trwania kursu

- kurs będzie prowadzony przez okres dwóch miesięcy (marzec kwiecień,maj)

  od 14 marca do 9 maja.

- dwa razy w tygodniu po trzy godziny lekcyjne

- w poniedziałek miedzy godzinami 15-21 (do ustalenia) w sali  300

- w piątek  miedzy godzinami 16.30-21 (do ustalenia) w sali  300 lub 202

- marzec 5 dni , kwiecień 8 dni, maj 2 dni  ( po uwzględnieniu dni wolnych

od pracy)

- razem 45 godzin lekcyjnych

Wykładowcy

- zajęcia będą prowadzić dwaj wykładowcy

- jeden wykładowca pracownik ASP dr Marek Grzyb

- drugi wykładowca  Janusz Gajdecki / Grupa My - dystrybutor Firmy Vicon

  Pytania

    kierować proszę na mail  Mgrz@asp.wroc.pl lub pod numer 505 141 74

Galeria:

Więcej »