GOD MODE Karolina Szymanowska

GOD MODE Karolina Szymanowska

Zapraszamy na wernisaż wystawy, który odbędzie się 13 stycznia 2022 o godz. 18:00 w galerii EXIT.

Tytułowy „God Mode”, to tryb w grach wideo, aktywowany poprzez wpisanie specjalnego kodu, który gwarantuje graczowi nieśmiertelność. Tytuł traktuję jako pretekst do rozważań nad postrzeganiem upływającego czasu oraz ograniczeń przestrzennych, fizycznych i kulturowych w związku z brakiem podobnych barier w świecie wirtualnym. Trzon ideowy stanowić będzie zjawisko przenikania się świata wirtualnego z rzeczywistym.Gry komputerowe, manifestacje postaw światopoglądowych na portalach społecznościowych, czy boty, które owego zaangażowanego człowieka imitują to tylko kilka przykładów na siłę wirtualnych zjawisk i aktywności, które bez wątpienia, w coraz większym stopniu oddziałują na świat w jakim żyjemy; kształtując również nasze pragnienia i postawy. Wraz z rozwojem technologii cyfrowych rozgraniczanie naturalnego od wirtualnego staje się trudne, a przez swoje spowszednienie, często traktowane jest jako zagadnienie mało istotne. Zmiany się utrwaliły i nie ma już możliwości powrotu do analogowego świata. Wydaje się, że to dobry czas na chwilę refleksji. Warto zadać sobie pytanie co zyskujemy, a co tracimy na skutek tych ewolucyjnych procesów, szczególnie kiedy popatrzymy na statystyki - 4,388mld ludzi korzysta z internetu, z których 3,484 to użytkownicy mediów społecznościowych, a ilość graczy na świecie przekracza już dziś 2,7 mld.
Poprzez nakładanie na siebie warstw obrazów i znaczeń z tych, z pozoru, odrębnych światów, chciałabym skonfrontować odbiorcę z realizacjami, które wikłają go w dylematy rozgraniczania tego co realne z tym, co cyfrowe. A w konsekwencji, z pytaniem, które stało się impulsem do projektu tej wystawy - czy cyfrowe oznacza w tym wypadku mniej prawdziwe?
Kuratorzy:
Anna Bujak
Milena Lubach
Michał Sikorski
***
"Co nas uratuje?"GOD MODE
Karolina Szymanowska
13.01 - 05.02.2022wernisaż 13.01, godz. 18:00


zamieściła azg

Galeria:

Więcej »