Niga Sayyeda Shahryar „Unfamiliar folds of Expressions”

Niga Sayyeda Shahryar „Unfamiliar folds of Expressions”

Zapraszamy do odwiedzenia wirtualnej wystawy, w ramach której prezentowane są prace doktorantki Nigi Sayyedy Shahryar

Wystawa Nigi Sayyedy Shahryar prezentuje dzieła składające się na pracę doktorską zrealizowaną w ramach studiów doktoranckich na Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu. Promotorem pracy jest prof. Paweł Frąckiewicz.

Wystawę można odwiedzić na stronie: www.nigasayyed.com

Celem niniejszej pracy jest podkreślenie roli migrantów w dzisiejszym świecie oraz ukazanie wyzwań, jakim stawiają oni czoła każdego dnia. Jest to okazja do uznania ich wkładu we współczesny świat oraz wspólna płaszczyzna dla wszystkich, którzy pragną zjednoczyć się i wyrazić swoje obawy dotyczące podstawowych praw przysługujących migrantom.

Jest to z pewnością pierwszy krok we właściwym kierunku, lecz droga do zmiany sposobu myślenia w skali globalnej jest długa i pełna wyzwań. Kwestia „migracji” to temat zrodzony z globalizacji i głęboko zakorzeniony w politycznych represjach, ubóstwie, kiepskich strategiach politycznych i problemach związanych z łamaniem praw człowieka, których świat był świadkiem głównie w okresie kolonializmu.

To tylko niektóre z wielu problemów, które osłabiają strukturę społeczną i zagrażają pokojowej stabilizacji na świecie, a także znacząco przyczyniają się do powstawania niesprawiedliwości, z którymi borykają się migranci.

Moja praca badawcza ,,Unfamiliar folds of Expressions’’ dogłębnie analizuje problemy, z którymi migranci napotykają na całym świecie. Dociekam w niej, w jaki sposób słaba struktura społeczna doprowadziła do występowania rasistowskich i dyskryminujących zachowań oraz marginalizacji tych ludzi. Poprzez serię archetypów wyrażam sprzeciw wobec dyskryminacji, z jaką spotykają się migranci, a moim celem jest osiągnięcie globalnego społecznego konsensusu w tego typu kwestiach.

Moje archetypy to wizualne ekspresje podkreślające moją artystyczną tożsamość poprzez mój język. Odkąd zaczęłam zwracać się do szerszej globalnej publiczności, przyjęłam minimalistyczne podejście, dzięki czemu moi odbiorcy mogą łatwiej odnieść się do moich prac. Używałam prostych kolorów w połączeniu z odważnymi graficznymi kształtami i formami, stając w obronie migrantów oraz ich podstawowych praw, i zmierzając do stworzenia spójnego społeczeństwa.

–– –– –– ––

Studia doktoranckie oraz postępowanie doktorskie są realizowane w ramach projektu:

POWR.03.05.00-00-Z021/17-00 Umiędzynarodowienie kształcenia, kompetentna kadra i nowoczesne zarządzanie gwarancją jakości i międzynarodowej obecności Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.


zamieściła: im

Galeria:

Więcej »