Kolejne wyróżnienie dla Akademii BIZnES CLASS!

Kolejne wyróżnienie dla Akademii BIZnES CLASS!

Nasza uczelnia wśród liderów, którzy tworzą gospodarczą i społeczną przyszłość Dolnego Śląska.

Projekt realizowany we współpracy:

  • biznesu (Objectivity, UBS, PwC, Softserve),
  • organizacji pozarządowej (Fundacja Laboratorium Odpowiedzialnego Biznesu),
  • jednostki samorządu (Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej)
  • oraz uczelni wyższej (Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu)

został nominowany w kategorii Najlepszy Projekt Interdyscyplinarny w ramach Dolnośląskich Gryfów.

Statuetki Dolnośląskich Gryfów wręczono podczas Wielkiej Gali Biznesu, która odbyła się 27 października 2021 r. w Narodowym Forum Muzyki.

„Dolnośląski Gryf – Nagroda Gospodarcza” to jeden z najbardziej znanych i prestiżowych konkursów biznesowych w Polsce. Nagroda wyróżnia najlepsze przedsiębiorstwa, jednostki samorządu terytorialnego oraz instytucje, które tworzą gospodarczą i społeczną przyszłość Dolnego Śląska.

To już drugie duże wyróżnienie dla projektu BIZnES CLASS. W 2018 r. projekt otrzymał nominację do nagrody Emerging Europe Awards w Londynie, w kategorii Equality-Friendly Initiative of the Year.

* * *

AKADEMIA BIZnES CLASS to projekt międzysektorowy, który ma przygotować podmioty ekonomii społecznej do wdrożenia innowacyjnego produktu. Analiza pomysłów, szkolenia z marketingu i zarządzania organizacją a także wsparcie konsultacyjne przedstawicieli biznesu i młodych artystów ma służyć dopracowaniu produktu oraz przygotowania podmiotów ekonomii społecznej do uruchomienia sprzedaży. Przekazanie środków finansowych, przez przedstawicieli biznesu, na rozwój produktu jest wyrazem uznania dla tych podmiotów, które wykonują największą pracę podczas akademii.
W ramach projektu mentorami designu są nasi studenci Wydziału Grafiki i Sztuk Mediów.


zamieściła: and

Galeria:

Więcej »