"Zapis wzrastania" Jakub Biewald

"Zapis wzrastania" Jakub Biewald

Zapraszamy na wystawę do Muzeum Miejskiego Wrocławia.

Wystawa przedstawia dzieła, których tworzywem jest glina. Ceramika przybiera tu różne wiralne, organiczne formy.  Autor prac kładzie silny nacisk na wirujący ruch koła garncarskiego, z którego wychodzą owe formy.

Przyglądając się formom widzimy ciężką pracę i warsztat artysty ceramika, który tworząc często spotyka opór samej materii ceramicznej. Wymaga to regularnej, spokojnej, cierpliwej pracy o charakterze medytacyjnym, co  bardzo oddziałuje na autora przy opracowywaniu kolejnych pomysłów.

Sam artysta mówi o procesie tworzenia:

Siły natury to żywioły: ziemia, woda, ogień, powietrze. Wszystkie one są zawarte, jakby zaklęte w ceramice. Masa ceramiczna reprezentuje ziemię i wodę, ogień pojawia się podczas wypału, woda zaś całkowicie odparowuje, ustępując miejsca powietrzu. 

***

Jakub Biewald, "Zapis wzrastania" 

Muzeum MIejskie Wrocławia (stary ratusz, Galeria Patio)

13.10 - 28.11.2021


zamiesćiła azg

Galeria:

Więcej »