XXIV Dolnośląski Festiwal Nauki: Od science do fiction

XXIV Dolnośląski Festiwal Nauki: Od science do fiction

Zapraszamy na XXIV Dolnośląski Festiwal Nauki, który potrwa od 17 do 22 września.

Dolnośląski Festiwal Nauki jest największym popularyzującym naukę festiwalem w naszym regionie. Co roku od września do października organizowanych jest kilkaset atrakcji we Wrocławiu i w kilkunastu miastach Dolnego Śląska. Ich organizatorami są uczelnie wyższe Wrocławia, instytuty Polskiej Akademii Nauk oraz środowiska pozauczelniane.

W programie festiwalu odnaleźć można m.in. wykłady i prelekcje, warsztatów, pokazy i zajęcia w laboratoriach, wystawy, wycieczki czy dyskusje, a wszystko to przygotowane przez naukowców i ekspertów starających się w zrozumiały dla każdego sposób prezentować zjawiska naukowe, najświeższe osiągnięcia oraz kierunki rozwoju ze wszystkich dziedzin nauki, a także kultury i sztuki.

W organizację wydarzeń festiwalowych co roku zaangażowana jest także nasza uczelnia. W tym roku wydarzenia związane ze sztuką odbywają się w ramach modułu - NAUKI O SZTUCE.

NAUKI O SZTUCE - Wydarzenia festiwalowe współorganizowane przez Akademię Sztuk Pieknych im. E. Gepperta 

Więcej informacji o festiwalu.

Program festiwalu.  


zamiesćiła azg