„Opór i poddanie” – wystawa prac Macieja Kasperskiego

„Opór i poddanie” – wystawa prac Macieja Kasperskiego

Od 23 września w Galerii VIVID prezentowana będzie wystawa prac artysty.

23 września - 16 października 2021

VIVID Gallery, pl. Kościuszki 4, Wrocław 

***       

Maciej Kasperski ukończył studia na Wydziale Ceramiki i Szkła w 1996 r., uzyskując dyplom w pracowni prof. Ireny Lipskiej-Zworskiej.  W 1999 r. Podjął pracę w macierzystej uczelni jako asystent w Pracowni Podstaw Projektowania Ceramiki. W 2007 roku obronił pracę doktorską, której temat brzmiał: „Między przedmiotem a obiektem”. W 2014 r., w wyniku postępowania kwalifikacyjnego został doktorem habilitowanym, a rok później uzyskał stanowisko profesora uczelni. Jego twórczość odnosi się do bardzo szeroko pojmowanej ceramiki artystycznej, ale wykracza daleko poza ramy tej dyscypliny. Podejmowane problemy i zrealizowane prace łączą w sobie zagadnienia współczesnego designu z działaniami o charakterze rzeźbiarskim i instalacyjnym prezentowanymi w przestrzeni publicznej. W sferze jego zainteresowań pozostawała także fotografia i projektowanie graficzne. Swój dorobek prezentował na wielu znaczących wystawach i konkursach w kraju i za granicą. Dzięki biegłemu opanowaniu warsztatu potrafił realizować  nowatorskie założenia w dowolnym tworzywie ceramicznym oraz łączyć je z innymi materiałami. Osiągnięte rezultaty potwierdzają, że był utalentowanym i ambitnym artystą, nieustannie dążącym do rozwoju i penetrującym różnorodne obszary działań plastycznych.  Jego dokonania publikowane były w szeregu prestiżowych wydawnictw poświęconych sztuce współczesnej. Był inicjatorem i koordynatorem wielu przedsięwzięć  artystycznych a także organizacyjnych na rzecz uczelni oraz wrocławskiego środowiska artystycznego z racji członkostwa w Związku Polskich Artystów Plastyków.

            Był niesłychanie aktywny, jakby przeczuwał, że dany mu czas będzie niestety tak bardzo ograniczony.  Maciej Kasperski zmarł 12 listopada 2020 r. w wieku pięćdziesięciu jeden lat. Stało się to niespodziewanie i absolutnie przedwcześnie. Jako twórca imponował dynamiką osobowości, niezwykłą pasją z jaką podejmował wciąż nowe wyzwania. Był nienasycony w penetrowaniu kolejnych obszarów kreacji, a przy tym metodyczny i precyzyjny. Potrafił łączyć ekspresję i intuicję z rzeczową analizą i systematycznym realizowaniem przyjętych celów. Był też życzliwym człowiekiem, lubianym kolegą, zaangażowanym i cenionym dydaktykiem.

            Wystawa prac Macieja Kasperskiego, którą można oglądać we wrocławskiej Galerii Vivid nosi tytuł Opór i Poddanie. Została przygotowana w oparciu o założenia określone przez samego twórcę. Miała być kolejnym rozdziałem w artystycznej biografii, przybliżającym aktualny nurt poszukiwań.  Prezentacją cyklu form realizowanych w ciągu dwu ostatnich lat, jako jeden z etapów bogatego i różnorodnego dorobku. Punktem wyjścia do powstania kolekcji form był z jednej strony dialog z materiałem wykorzystanym do ukształtowania brył, a z drugiej, nie mniej ważnym, aspekt teoretyczny, zrodzony z dyskusji prowadzonych przez autora z zaprzyjaźnionym z nim fizykiem, pracownikiem Politechniki Wrocławskiej – drem Maciejem Mulakiem. Zespolenie wiedzy teoretycznej i w pewnej mierze filozofii z praktyką opartą na wyobraźni, spontaniczności i eksperymentach technologicznych, przełożyło się na wykonanie kolekcji unikatowych kompozycji. Pozornie proste kształty każdej z nich współgrają z urozmaiconą kolorystycznie
i fakturalnie powierzchnią. Zostały zaprojektowane w sposób pozwalający na różne sytuowanie, bez określenia jedynej pozycji wobec podłoża. Spiralnie nawarstwiające się zwoje są w jakiś sposób industrialne, a równocześnie dynamika wyoblonych elementów nadaje im charakter organiczny. Wydają się być w równej mierze odbiciem praw natury z jej oczywistą urodą jak i pochodną logiki cywilizacji, podporządkowanej określonemu przeznaczeniu czy zastosowaniu. Budowanie ich z pasm gliny pozornie wydaje się łatwe, ale trzeba znać i rozumieć istotę masy, zastosować odpowiednią jej konsystencję i wybrać właściwy moment etapów łączenia, czy zdecydować o sposobie i czasie suszenia. Wszystko to także zawiera się w  ujarzmieniu lub uległości wobec tkanki stanowiącej tworzywo, a każdy gest i decyzja weryfikowane są przez oddziaływanie wysokiej temperatury, utrwalającej i wydobywającej ostateczne efekty. Praca ceramika wykracza bowiem poza  modelowanie z gliny, polega na konstruowaniu przedmiotów, które są w istocie skorupami o określonej strukturze i grubości ścianek, które mają przetrwać proces wypału w komorze pieca.

Sens obiektów i koncepcję wystawy najlepiej oddają słowa artysty:

Opór i poddanie to wieczne źródło twórczego napięcia, napęd rozwoju, a zarazem chwiejnej równowagi. Sama idea odnosi się zarówno do walki wewnętrznej jak i pracy nad tworzywem – w tym wypadku z ceramiką. Jak rozpoznać kiedy opór, który stawia materia jest do pokonania, a kiedy poddanie jest jedynym słusznym rozwiązaniem. Jak znaleźć punkt równowagi pomiędzy jednym a drugim. Czy rzeczywiście jak pisze Eckhart Tolle „Żadne prawdziwie pozytywne działanie nie może powstać, gdy nie ma poddania”?

Niezwykle ciekawym dopełnieniem ekspozycji jest analityczny komentarz dra Mulaka, który z naukowego punktu widzenia odnosi się do pojęć i zjawisk jakie inspirowały i kierunkowały twórcę. Tekst wygłoszony podczas wernisażu, znajdziemy na stronach internetowych galerii. Sposób zaaranżowania wobec perfekcji z jaką podchodził do swoich działań  Maciej Kasperski był też niewątpliwie wyzwaniem dla organizatorów przedsięwzięcia, pragnących oddać hołd wyjątkowemu twórcy i człowiekowi, którego dokonania zasługują na popularyzację i pamięć. Artyści odchodzą, ale trwają na szczęście w swoich dziełach, zgodnie z maksymą Hipokratesa: Vita brevis, ars longa, occasio praeceps, experimentum periculosum, iudicium difficile...

Krzysztof Rozpondek

***

MACIEJ KASPERSKI (1969-2020) artysta, projektant i profesor w Katedrze Ceramiki i Szkła. Absolwent Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu, którą ukończył w 1996 r. Od 1999 roku związany był ze swą macierzystą uczelnią. 

Maciej Kasperski działał na styku rzeźby i dizajnu. Realizował unikatowe prace ceramiczne, obiekty i instalacje. Zajmował się również fotografią. Był organizatorem i kuratorem wystaw. Wystawy Macieja Kasperskiego powstawały jako cykle prezentacji budowanych zawsze wokół określonego wątku tematycznego oraz rozwiązania formalnego. Ich wspólnym mianownikiem były rozważania dotyczące przedmiotu i jego sfery użytkowej. W swej twórczości poszukiwał  wspólnej płaszczyzny dla egzystencji przedmiotów użytkowych i obiektów artystycznych (kolekcje Ctrl C, Ctrl V, Ceramika Noszona, Przedmioty Rytualne.  Zmarł niespodziewanie, przedwcześnie  tuż przed wernisażem nowego cyklu prac pt. Opór i Poddanie oraz w trakcie prac nad kolejnym zatytułowanym Warstwy.

W 2000 roku był artystą rezydującym Uniwersytetu w Akron (Myers School of Art) w Ohio, USA. Był stypendystą Marszałka Województwa Dolnośląskiego (2009), Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2010) oraz Prezydenta Wrocławia (2020). W latach 2014-2015 otrzymał stypendium naukowo-badawcze Urzędu Miejskiego we Wrocławiu „Mozart” w ramach Miejskiego Programu Wsparcia Partnerstwa Szkolnictwa Wyższego i Nauki oraz Sektora Aktywności Gospodarczej. Został wyróżniony w konkursach, m.in. Mino w Japonii (2008) i Höhr-Grenzhausen w Niemczech (2014), Gualdo Tadino we Włoszech (2017).

Był autorem 20 pokazów indywidualnych m.in.: Zapach – Galeria Szkła i Ceramiki, BWA Wrocław, (1997); Mack – Galeria Szkła i Ceramiki BWA Wrocław (2002); Trzy Elementy – Muzeum Ceramiki, Bolesławiec (2003); Ctrl C, Ctrl V – Galeria Szkła i Ceramiki BWA Wrocław (2007); Patrzeć czy używać? – Galeria Winda, Kielce (2009); 12+1 – Galeria BB, Kraków (2009); Ceramika Noszona #1 – przestrzeń miejska, Wrocław (2011); Karesansui – Regionalne Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych, Konduktorownia, Częstochowa (2012); Ceramika Noszona #3 – pokaz otwierający konkurs Off Fashion, Galeria Echo, Kielce (2012); (A)symetria – Galeria Neon, CSUCI ASP Wrocław (2014), Sekwencje dotyku, Galeria M Odwach, Wrocław (2016); Fetysz Fitnessu, Galeria SiC! BWA Wrocław (2017).

Brał udział w ponad 100 wystawach zbiorowych, m.in.: Without Borders, Międzynarodowa Wystawa Ceramiki, Sankt Petersburg, Rosja, 2011; Ceramics Now, The Paintbrush Factory, Cluj-Napoca, Rumunia, 2011; Karesansui, wystawa indywidualna, Regionalne Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych, Konduktorownia, Częstochowa, 2012; XI Międzynarodowe Biennale Ceramiki (konkurs) – Muzeum Ceramiki, Manises, Hiszpania, 2013; (A)symetria, wystawa indywidualna, Galeria Neon, CSUCI Wrocław, 2014; European Ceramic Context, Ceramic Art, Bornholm Art Museum, Gudhjem, Dania, 2014; Współczesna ceramika od Fontany do Ueckera, Hetjens-Museum, Düsseldorf, 2015.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Credo artystyczne:

Interesują mnie zależności między formą a funkcją przedmiotu. Związane to jest z przekonaniem o wyjątkowej wartości estetycznej i symbolicznej przedmiotów codziennego użytku. Dążę do uprawiania sztuki, która będzie oddziaływać nie tylko na poziomie odczuć, zmysłów, przyjemności estetycznej czy skojarzeń, ale przekazującej treści odnoszące się do człowieka i tym co się z nim wiąże.


zamieściła azg

 

Galeria:

Więcej »