Żegnamy profesora Stanisława Rodzińskiego

Żegnamy profesora Stanisława Rodzińskiego

Z ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci profesora Stanisława Rodzińskiego, Rektora ASP im. Jana Matejki w Krakowie w latach 1996-2002, pracownika i przyjaciela wrocławskiej Akademii.

***

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 27 lipca 2021 i rozpoczną się o godz. 11:00 mszą w Kolegiacie św. Anny w Krakowie. O godz. 13:00 na Cmentarzu Rakowickim nastąpi uroczyste odprowadzenie trumny. 

***

Nie za zasługi lecz za postawę chciałbym wyróżnić prof. Stanisława Rodzińskiego. Gdyż jego życie, jak mniemam, zasadzało się na trzech zasadach, którym był wierny przez lata.

Być dla innych – i tu zawiera się cała długa droga od nauczyciela w Państwowym Domu Dziecka, w szkole podstawowej, poprzez wykładowcę Liceum Sztuk Plastycznych, nauczyciela akademickiego w Krakowie i Wrocławiu do stanowiska Rektora najstarszej polskiej Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie.

Być z innymi – to działalność społeczna w organizacjach studenckich, w Związku Plastyków i Ruchu Niezależnej Kultury w latach stanu wojennego, by w końcu wspomóc swoim autorytetem i doświadczeniem społecznym Ruch Solidarności w latach jego narodzin, kiedy tworzył on podstawy życia w wolnej Polsce.

I w końcu najważniejsze.

Być odpowiedzialnym przed samym sobą – co oznacza samotność artysty wobec własnego dzieła i poszukiwanie odrębności i siły wyłącznie w sobie samym, pomijając społeczne i polityczne uwarunkowania, sięgając w głąb własnego serca, do tego, co tworzy naszą osobowość i co ją ukształtowało. Do krajobrazu zobaczonego we własny i niepowtarzalny sposób i do sztuki religijnej, do której drogę znajduje dziś tylko niewielu artystów.

Andrzej WajdaReżyser – Warszawa (fragment laudacji wygłoszonej podczas uroczystego przyznania tytułu Doktora Honoris Causa Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu w 2002 r.)

***

Stanisław Rodziński (8 marca 1940 – 17 lipca 2021)

Rektor Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie w latach 1996-2002.

W latach 1972-1980 pracownik PWSSP we Wrocławiu, oddany przyjaciel uczelni i jej pracowników, szczególnie blisko związany z prof. Zbigniewem Karpińskim, Andrzejem Klimczakiem-Dobrzanieckim, Jerzym Zyndwalewiczem, Stanisławem Kortyką. 

W 2002 r. uhonorowany tytułem Doktora Honoris Causa ASP im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu.

Urodził się w 1940 r. w Krakowie, tam też, w 1963 r. ukończył studia na Akademii Sztuk Pięknych. Dyplom zrealizował w pracowni malarskiej prof. Emila Krchy. W 1972 r. został zatrudniony w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych we Wrocławiu, gdzie wraz z Andrzejem Klimczakiem-Dobrzanieckim prowadził pracownię malarstwa i rysunku przejętą po prof. Eugeniuszu Geppercie

Wykorzystując doświadczenia zdobyte podczas pracy, którą rozpoczął po ukończeniu studiów: najpierw w domu dziecka, później w szkole pedagogicznej, a następnie w liceum plastycznym wykształcił własną metodę pracy, opartą na dążeniu do „osobistego, wręcz prywatnego kontaktu ze swoimi studentami”, których pracę malarską „traktuje nie tylko jako realizację zadanych, uszeregowanych według wzrastającej skali trudności tematów i ćwiczeń, lecz przede wszystkim jako swoisty teren, na którym kształtuje się i rozwija samodzielność twórcza i intelektualna”.

 W 1981 r. zadecydował o powrocie do Krakowa by objąć pracownię malarstwa w ASP.  W latach 1993-1996 pełnił funkcję dziekana Wydziału Malarstwa, a następnie, przez dwie kadencje, rektora ASP. W latach 80. i 90. XX w. prowadził zajęcia w Instytucie Sztuki Liturgicznej Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie oraz w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Jagiellońskiego. W tym czasie intensywnie zajmował się także działalnością organizacyjną, naukową i społeczną.

Za swe osiągnięcia artysta został uhonorowany Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Nagrodą Wojewody Krakowskiego, Nagrodą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, złotą odznaką ZPAP oraz wieloma innymi prestiżowymi nagrodami. Został również odznaczony Krzyżem Kawalerskim, a następnie Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.


zamieściła azg

Galeria:

  • fot. Irena Popiołek
Więcej »