NATIVE

NATIVE

Zapraszamy na finisaż wystawy dyplomowej studentów niestacjonarnych interdyscyplinarnych studiów II stopnia w języku angielskim zatytułowanej "Native".

Finisaż odbędzie się w czwartek, dnia 8 lipca o godz. 15:00 w Auli. Przygotowana wystawa dyplomowa obejmuje realizacje 8 studentów i studentek, a oglądać je można od 5 do 9 lipca w Auli, przed Aulą, w Galerii za szkłem oraz w Galerii pod psem w budynku na placu Polskim.

Interdyscyplinarne studia II stopnia w języku angielskim realizowane są w ramach projektu nr POWR.03.05.00-00-Z021/17-00, pn. „Umiędzynarodowienie kształcenia, kompetentna kadra i nowoczesne zarządzanie gwarancją jakości i międzynarodowej obecności Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.


zamieściła azg

Galeria:

Więcej »