Stypendium Artystyczne Samorządu Wrocławia

Stypendium Artystyczne Samorządu Wrocławia

Do 2 sierpnia 2021 r. można składać wnioski stypendialne dla młodzieży do 30 roku życia.

Osoby wnioskujące o stypendium są zobowiązane uczynić to z poparciem Uczelni, dlatego są proszone o złożenie do dnia 12 lipca br. deklaracji, iż będą wnioskowac o stypendium. Deklaracje powinny zostać przesłane na adres mailowy prordyd@asp.wroc.pl.

Osoby wnioskujące powinny następnie złożyć wniosek w formie elektronicznej i papierowej do dnia 19 lipca br. na ww. adres mailowy oraz w formie papierowej do Biura prorektorów. 

Więej informacji - https://bip.um.wroc.pl/sprawa-do-zalatwienia/9170/stypendium-artystyczne-samorzadu-wroclawia


zamiesciła azg