DZIEŃ REKTORSKI 4 czerwca 2021r.

DZIEŃ REKTORSKI 4 czerwca 2021r.

Szanowni Studenci, Doktoranci, Szanowni Wykładowcy decyzją J.M. Rektora prof. W. Pukocza dzień 4 czerwca (piątek) jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.

W dniach 4/5/6 czerwca zachowuje się możliwość pracy indywidualnej studentów i doktorantów w pracowniach Uczelni.

Informujemy, że 4 czerwca ( piątek) jest dniem wolnym od zajęć oraz dodatkowo dniem wolnym dla pracowników administracji i wykładowców. Studenci mogą korzystać z pracowni na zasadach określonych w zarządzeniu z dnia 12 maja 2021 (harmonogramy wejść ustalone z opiekunami, wykładowcami, kierownikami pracowni) za wyjatkiem dnia ustawowo wolnego tj. 3 czerwca - Uczelnia jest nieczynna


inf. M. Szumiejko DOS