Wielkanoc 2021

Wielkanoc 2021

Życzenia świąteczne od Rektora ASP, prof. Wojciecha Pukocza

Wszystkim Pracownikom i Studentom, całej społeczności Akademii i naszym Przyjaciołom

składam życzenia  zdrowych, spokojnych Świąt

oraz pozytywnego i radosnego, wiosennego nastroju,

który sprawi, że z wiarą i optymizmem spoglądać będziemy w przyszłość,

która oby jak najszybciej była czasem spotkania nas wszystkich w murach Akademii

i kontynuacji naszych planów artystycznych i naukowych

prof. W. Pukocz, Rektor Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu