3. edycja programu FAST!

3. edycja programu FAST!

Już po raz 3. Wrocławskie Centrum Akademickie ogłasza nabór wniosków do miejskiego programu FAST (Fundusz Aktywności Studenckiej).

Do 30 kwietnia studenckie koła naukowe, organizacje studenckie i nieformalne grupy studenckie mogą zgłaszać swoje projekty - najciekawsze z nich otrzymają dofinansowanie.  W tej edycji specjalnymi grantami wyróżnione zostaną dodatkowo dwa projekty, które związane będą z obchodami Roku Tadeusza Różewicza.

Fundusz Aktywności Studenckiej jest programem miejskim, zainicjowanym przez Prezydenta Wrocławia i ma na celu wspieranie przedsiębiorczości akademickiej, zaangażowania w rozwój badań naukowych, innowacyjności i kreatywności studenckiej.

Każdy projekt ma szansę na dofinansowanie na poziomie 5 tys. zł., a w sytuacjach wyjątkowych kwoty mogą być nawet wyższe, co pokazały poprzednie edycje.

Tegoroczna edycja jest wyjątkowa ze względu na specjalne dwa granty, które zostaną przyznane projektom, inspirowanym postacią i twórczością Tadeusza Różewicza. Projekty te będą docenione w szczególny sposób, bo na realizację każdego z nich przeznaczono do 15 tys. zł

Szczegółowe informacje https://wca.wroc.pl/fast-nabor-2021-najwazniejsze-informacje

Kontakt do osób odpowiedzialnych za Program https://wca.wroc.pl/fast-kontakt

Harmonogram tegorocznej edycji Funduszu Aktywności Studenckiej (FAST):
- 30 kwietna upływa termin składania wniosków
- maj: weryfikacja formalno-prawna, posiedzenie komisji i rozstrzygnięcie konkursu
- połowa czerwca: ogłoszenie wyników
- czerwiec - lipiec: podpisanie umów z uczelniami na realizację projektów studenckich
- 31 grudnia termin zakończenia realizacji projektów


zamieścił: mp

Galeria:

Więcej »