Witold Liszkowski | Fluktuacje - sztuka osobista

Witold Liszkowski | Fluktuacje - sztuka osobista

Zapraszamy do galerii FOTO-GEN od 9 marca 2021

Wystawa twórczości uznanego wrocławskiego artysty, Witolda Liszkowskiego składa się z dwóch odrębnych formalnie i stylistycznie części: prezentacji fotografii i elementów instalacji przestrzennych z 3 cykli (Sztuka osobista 1976  - 81, Pytania 1978 - 81, Współczesność 1980 - 81) oraz multimedialnej instalacji Fluktuacje - Sztuka osobista (zbudowanej z fotografii, elementów malarskich, rysunków, obiektów przestrzennych wyeksponowanych na tle pomalowanych przez artystę ścian). 

Witold Liszkowski | Fluktuacje - sztuka osobista

wystawa: 9.03–16.04.2021
wtorek–sobota 10:00–18:00

Galeria FOTO-GEN

Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu

Witold Liszkowski - od początków swej aktywności  artystycznej - stawia pytania o granice doświadczania rzeczywistości i o możliwości jej wyrażania w akcie twórczym. Są to zatem pytania dotyczące zarówno życia osobistego, intymnych przeżyć, relacji z drugim człowiekiem, jak i zaangażowania artysty (i jego dzieła) w walkę o nowy społeczny ład. Wychodząc z założenia, że skostniała retoryka sztuki czyni jej interpretację zbyt oczywistą, Artysta - za pomocą wypracowanego spójnego systemu znaków fotograficznego języka - ukazuje sytuacje wieloznaczne, co implikuje wielość odczytań oraz odniesień kulturowych i społecznych.

Witold Liszkowski (ur. 1954 we Wrocławiu) – polski artysta wizualny. Zajmuje się malarstwem, rysunkiem, happeningami i działaniami intermedialnymi. Jest autorem ponad osiemdziesięciu indywidualnych wystaw i pokazów multimedialnych w kraju i za granicą, uczestniczył w wielu seminariach i festiwalach artystycznych, zrealizował liczne akcje uliczne i happeningi. Jest absolwentem Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych we Wrocławiu (obecnie  Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu). W 1979 roku otrzymał dyplom pod kierunkiem profesora Jana Jaromira Aleksiuna (grafika) i profesora Konrada Jarodzkiego (malarstwo). W 1979 roku otrzymał medal im. Andrzeja Wróblewskiego – odznaczenie przyznawane studentom szkół artystycznych. W latach 1977–1980 działał w grupie twórczej „Sztuka i Teoria” (wspólnie z Andrzejem Sapiją oraz Maria Zmarz-Koczanowicz), łącząc praktykę artystyczną z refleksją natury filozoficznej. Od 1995 tworzy cykle malarskie i rysunkowe Struktury osobiste, instalacje malarskie Pokoje sztuki oraz pokazy i projekcje multimedialne Sztuka zjawiskowa oraz pokazy i projekcje multimedialne. W latach 1997-2006 prowadził autorskie wykłady w Wyższym Studium Fotografii AFA we Wrocławiu, od 2006 do 2009 w ASP Wrocław. Od 2004 członek Zarządu Okręgu ZPAP we Wrocławiu. Od 2013 wiceprezes Fundacji OK, ART, pracuje w Ośrodku Kulturalnej Animacji Podwórkowej i Teatrze Polskim we Wrocławiu. W 1997 otrzymał stypendium Ministra Kultury i Sztuki, w 2008 stypendium Zarządu Województwa Dolnośląskiego, w 2013 nagrodę w dziedzinie kultury i sztuki Marszałka Województwa Dolnośląskiego, w 2014 złotą odznakę ZPAP. Uczestniczył w wielu festiwalach artystycznych, m.in.: Festiwal Teatru Otwartego, Międzynarodowy Festiwal Wratislavia Cantans, Nowe Horyzonty, Dolnośląski Festiwal Sztuki.

Kuratorzy: Andrzej Saj, Manfred Bator

Organizator:
Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu - Instytucja Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego
www.okis.pl

Bilety:
normalny 4 zł - ulgowy 2 zł
We wtorki wstęp bezpłatny

Dostępne także dwie pozycje książkowe pod redakcją.


zamieścił: Michał Pietrzak

Galeria:

 • Witold Liszkowski, Sztuka osobista, 1977
 • Witold Liszkowski, Sztuka osobista, 1977
 • Witold Liszkowski, Sztuka osobista, 1977
 • Witold Liszkowski, Sztuka osobista, 1978
 • Witold Liszkowski Multistruktury, 130x130 cm, akryl na płótnie, 2010
 • Witold Liszkowski Multistruktury, 130x130 cm, akryl na płótnie, 2010
 • Witold Liszkowski, Sztuka osobista, 1980
 • Witold Liszkowski, Skreślenia, 1978
 • 7, Witold Liszkowski, Pytania, 1978
 • Witold Liszkowski, Pytania - instalacja, GSN Wrocław, 1979
 • Witold Liszkowski, Zamiast manifestu, 1981
 • Witold Liszkowski, Pokój - Struktury osobiste, Inne Media, BWA Wrocław, 2006
 • Witold Liszkowski Struktury osobiste, akryl na płótnie, 180x180 cm, 2008
 • Witold Liszkowski Struktury osobiste, akryl na płótnie, 180x180 cm, 2008
Więcej »