Konkurs na znak graficzny i identyfikację wizualną ASP

Konkurs na znak graficzny i identyfikację wizualną ASP

Dnia 15 lutego 2021 odbyło się posiedzenie komisji konkursowej.

Zgodnie z zapisami regulaminu konkursu, Komisja podjęła decyzję o nie wyłonieniu zwycięskiego projektu i nie przyznaniu nagrody. 

Komisja przyznała natomiast 3 wyróżnienia po 1000 PLN.

Wyróżnienia otrzymali:

Wiktor Pawlik za projekt CO

Andżelika Gulczewska za projekt IKA

Radosław Suliga za projekt 2977

***

Skład komisji konkursowej:

prof. Wojciech Pukocz – Rektor

dr hab. Michał Staszczak – Prorektor ds. współpracy z zagranicą i promocji

dr hab. Beata Mak-Sobota – Prorektor ds. dydaktycznych i studenckich

dr hab. Agata Danielak-Kujda – Dziekan Wydziału Architektury Wnętrz, Wzornictwa i Scenografii

dr Marzena Krzemińska-Baluch – Dziekan Wydziału Ceramiki i Szkła

dr hab. Marek Grzyb – Dziekan Wydziału Grafiki i Sztuki Mediów

dr hab. Marta Borgosz – Dziekan Wydziału Malarstwa

dr hab. Grzegorz Niemyjski – Dziekan Wydziału Rzeźby i Mediacji Sztuki

dr hab. Jakub Jernajczyk – Dziekan Szkoły Doktorskiej

mgr Aleksandra Zaczek-Gbiorczyk – Kierowniczka działu współpracy międzynarodowej i promocji

Maria Pawłowcz – przewodnicząca samorządu studenckiego

dr hab. Marta Płonka – Prorektor ds. naukowych i współpracy z podmiotami zewnętrznymi    (z głosem doradczym)


info: M. Staszczak

zamieściła AZG