19. PRZEGLĄD SZTUKI SURVIVAL – KONKURS NA REALIZACJE ARTYSTYCZNE

19. PRZEGLĄD SZTUKI SURVIVAL – KONKURS NA REALIZACJE ARTYSTYCZNE

Zapraszamy artystów sztuk wizualnych do zgłaszania projektów realizacji w różnych mediach, związanych z hasłem Nigdzie stąd nie pojedziecie.

Zapraszamy do wysyłania propozycji realizacji artystycznych na 19. edycję Przeglądu Sztuki SURVIVAL, którego realizacja zaplanowana jest od 25 do 29 czerwca 2021 i odbędzie się w budynku kotłowni byłego Pafawagu (wcześniej fabryki Linke-Hofmann-Werke).

22.12.2020–28.02.2021
Nigdzie stąd nie pojedziecie
Kotłownia, ul. Fabryczna 14, Wrocław

> formularz zgłoszeniowy

> zdjęcia przestrzeni

Nigdzie stąd nie pojedziecie jest hasłem przewodnim, do którego powinny odwoływać się składane proponowane zgłoszenia.

Przesyłając propozycję prosimy, by mieć na uwadze charakter dostępnych przestrzeni; ze względu na dużą kubaturę otwartych pomieszczeń i trudność w wydzieleniu indywidualnych pomieszczeń na poszczególne realizacje, jesteśmy zainteresowani propozycjami site-specific które uważnie przyglądają się konkretnemu miejscu. Przewidujemy także wykonanie realizacji na zewnątrz budynku.

Artyści i artystki mają czas na składanie propozycji do 28 lutego 2021 roku, wypełniając formularz dostępny w zakładce DO POBRANIA  i odsyłając go wraz z niezbędnymi załącznikami na adres e-mail: konkurs@survival.art.pl

Po tym terminie kuratorzy Przeglądu Sztuki SURVIVAL wybiorą projekty, które zostaną zrealizowane w zaproponowanej przestrzeni.

***

Snując plany na 2021 z perspektywy przedłużonej izolacji, różnych form społecznej kwarantanny i ze świadomością nieprzewidywalności sytuacji, staramy się dostrzec wpływ i zmiany, jakie te wydarzenia mogą mieć nie tylko na nasze doraźne funkcjonowanie w przyszłości, ale też jak oddziaływać będą w dalszej perspektywie. Jednym z wielu dotąd niekwestionowanych, a gwałtownie weryfikowanych przez pandemię covid-19, filarów życia społecznego jest utożsamianie wolności i prawa do przemieszczania.

Rok 2020 drastycznie przerwał europejski epizod wolnego ruchu ludzi w strefie Schengen, powracając do pytań o znaczenie narodowych granic i ich użyteczności dla zarządzania kryzysem, zarówno biologicznym, jak i społecznym i tożsamościowym. Pozostanie i trwanie w jednym miejscu okazały się nie wyborem, a koniecznym sposobem życia opartego na utkwieniu w coraz bardziej kurczącym się polu. Akceptacja ograniczonej wolności przemieszczania w imię ochrony życia nakreśla obszar dociekań dotyczących nazwania i wartościowania na nowo tego, co oznaczać może “tu i teraz”.


zamieśćiła AZG

Galeria:

Więcej »