Prezentacje publiczne prac studentów

Prezentacje publiczne prac studentów

Zapraszamy do obejrzenia publicznych prezentacji prac studentów z Pracowni Technik Obrazowania Fotograficznego.

CZWARTEK 4 lutego 2021

Pracownia Technik Obrazowania Fotograficznego

Przedmiot: Podstawy Fotografii  
 
I rok Sztuka Mediów 
I rok Grafika 
 
Prezentacja publiczna w serwisie Facebook 
Godz. Rozpoczęcia: 18:30  
Czas trwania około 40 min

https://www.facebook.com/ASPFOTO/posts/254539719522491 
 

Piątek 5 lutego 2021 

Pracownia Technik Obrazowania Fotograficznego 

Przedmiot: 

Techniki obrazowania fotograficznego 

Klasyczne tematy i techniki fotografii 

Prezentacja publiczna w serwisie Facebook 
Godz. Rozpoczęcia: 18:00  
Czas trwania około 10 min 

https://www.facebook.com/ASPFOTO/posts/254581596184970


zamiesćiła AZG