KOMUNIKAT - Bądź bezpieczny

KOMUNIKAT - Bądź bezpieczny

Zasady postępowania w czasie epidemii, szczepienia przeciwko COVID-19, - ważne informacje

Szanowni Studenci, Doktoranci,

Szanowni Wykładowy i Pracownicy ASP,

przypominamy o zaleceniach dotyczących przebywania na ASP:

  • na terenie Akademii obowiązuje nakaz zasłaniania nosa i ust maseczką,
  • po wejściu należy zdezynfekować ręce (przy wejściu umieszczone są automatyczne dozowniki do dezynfekcji)
  • należy zgłosić na portierni cel wizyty

Informujemy, że Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi począwszy od 15 marca 2021r. będą pracowali w hybrydowym systemie pracy (częściowo zdalnie, częściowo stacjonarnie) zgodnie z harmonogramem ustalonym przez kierownika danego działu.

  • Wszelka korespondencja służbowa z pracownikami administracji powinna, odbywać się za pośrednictwem elektronicznej poczty służbowej lub za pośrednictwem telefonów.
  • W przypadkach nagłych, dokumenty mogą być przekazane na portiernie w zaklejonej  kopercie z imieniem i nazwiskiem oraz jednostką organizacyjną, w której pracuje pracownik, do którego adresowana jest koperta.

Osoby wykonujące pracę na terenie Uczelni prosimy o:

  • D- zachowanie dystansu 1,5 m od drugiej osoby,
  • D- częstą dezynfekcję rąk, (dezynfekcję klamek, poręczy oraz sanitariatów - wykonują służby porządkowe kilka razy dziennie),
  • M - zasłanianie nosa i ust maseczką,
  • co godzinę - wietrzenie pomieszczeń.

W związku z obowiązkiem uczelni dotyczącym przesyłania raportu na temat skutków COVID-19, utrzymuje się obowiązek przekazywania informacji w formie mailowej przez wszystkie działy uczelni zajmujące się pracownikami, studentami i doktorantami na temat  kwarantanny, izolacji, przebywania w szpitalu z podejrzeniem zakażenia oraz informacji  o zakażeniu.

Obowiazek ten dotyczy również studentów i doktorantów

  • przypominamy o możliwosci kontaktu telefonicznego

794-109-122

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi Narodowego Programu Szczepień - www.gov.pl/szczepimysie


inf. zam

M. Szumiejko DOS

Załączniki