KOMUNIKAT z dnia 22.12.2020 r.

KOMUNIKAT z dnia 22.12.2020 r.

w sprawie zmiany trybu prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz korzystania z infrastruktury Uczelni od 23.12.2020 do 17.01.2021 w związku z trwaniem epidemii Covid-19

Szanowni Wykładowcy, Szanowni Studenci i Doktoranci
oraz Słuchacze studiów podyplomowych,

W związku z wejściem w życie ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii Na podstawie art. 46a i art. 46b pkt 1–6 i 8–13 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1845 i 2112), zmianie ulega forma prowadzenia zajęć w okresie od 03.01.2021r do 17.01.2021r.

Wszystkie zajęcia prowadzone zarówno na studiach stacjonarnych, jak i niestacjonarnych oraz podyplomowych, w tym okresie odbywać się będą jedynie w formie zdalnej on-line, bez dostępu do infrastruktury Uczelni.

Zawiesza się również na okres od 23.12.2020r. do 17.01.2021r. pozwolenia na dostęp do pracowni dla pracowników, doktorantów i studentów.

Wszystkie kontakty z administracją uczelni powinny odbywać się drogą mailową, a wydanie niezbędnych dokumentów i zaświadczeń odbywać się będzie po uprzednim umówieniu się z pracownikiem dziekanatu lub innego działu.

Szczegółowe zarządzenie nr I/124/2020  dostępne w BiP

https://bip.asp.wroc.pl/artykuly/492/2020


inf.

M.Szumiejko DOS