Senat wybrał nową Radę Uczelni

Senat wybrał nową Radę Uczelni

Głosowanie zatwierdzające skład Rady Uczelni, odbyło się w czasie obrad Senatu 16 grudnia 2020.

Decyzją Senatu ASP, w wyniku tajnego głosowania powołana została Rada Uczelni Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta na lata 2021-2024

Członkowie Rady spoza wspólnoty Uczelni:

Dr Barbara Banaś

Dr Sylwia Świsłocka-Karwot

Krzysztof Skolak

Członkowie Rady z ASP:

Prof. Piotr Kielan

Prof. Jacek Szewczyk

Dr hab. Bożena Sacharczuk, prof. ASP

Wchodząca w skład Rady bez wyboru
Przewodnicząca Samorządu Studenckiego:

Maria Pawłowicz

***

Serdecznie gratuluję i życzę owocnej współpracy na rzecz Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu,

prof. Wojciech Pukocz, Rektor ASP


zamieśćiła AZG