Małe Granty Artystyczne, Duże Granty Artystyczne oraz MEGA Granty Artystyczne

Małe Granty Artystyczne, Duże Granty Artystyczne oraz MEGA Granty Artystyczne

Od stycznia 2021 obowiązują nowe programy dofinansowania ze środków na działalność artystyczną. Zapraszamy do aplikowania!

W związku z uruchomieniem nowych programów, na początku stycznia planowane są spotkania informacyjne i szkolenia on-line, podczas których będą wyjaśniane wszelkie zagadnienia związane z aplikowaniem o dofinansowania; np. "Krok po kroku – procedura aplikowania o środki zewnętrzne i wewnętrzne w ASP we Wrocławiu wraz z informacją o jakie środki można się strać", "Wniosek – krok po kroku". Informacje o terminach szkoleń, będą publikowane na stronie inetrnetowej ASP.

Dodatkowo od stycznia planowane są godziny konsultacji w Sekcji Projektów dla wykładowców oraz studentów.

GODZINY KONSULTACJI:

środy 13-14, konsultacje dydaktycy

Renata Osowska: e-mail:ros@asp.wroc.pl

Beata Dydyna: e-mail:b.dydyna@asp.wroc.pl

tel. 71/ 343 80 31 w.243; pokój Ł3 (budynek przy ul. Modrzewskiego)

czwartki 13-14, konsultacje studenci

Anna Czajka: e-mail:acz@asp.wroc.pl, tel. 71/343 80 31 w.224;

pokój 115 M (budynek przy ul. Modrzewskiego)

Konsultacje mogą być mailowe, telefoniczne bądź w siedzibie ASP


info: Prorektor ds. naukowych i współpracy z podmiotami zewnętrznymi

dr hab. Marta Płonka prof. ASP

zamieśćiła AZG

Załączniki