Komunikat Biblioteki

Komunikat Biblioteki

W związku z ukazaniem się Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii,

Biblioteka ASP do dn. 29 listopada 2020 r.

- wstrzymuje wypożyczanie na zewnątrz zbiorów bibliotecznych;

- nie przyjmuje zwrotów (wyjątki dla osób potrzebujących pilnie rozliczyć konto biblioteczne: możliwość odesłania pocztą);

- świadczy usługi zdalnie (mailowo i telefonicznie) w zakresie: doradztwa w doborze literatury, szukania alternatyw dla niedostępnych tytułów, udostępniania kodów dostępu do baz, realizacji skanów wybranych fragmentów, zapisów zdalnych, emaliowego rozliczania kont bibliotecznych.

Skany

W związku z tym w ramach zapotrzebowania i możliwości kadrowych biblioteki realizowane będą zamówienia na wybrane skany artykułów z czasopism, krótkich fragmentów z książek dla naszych Czytelników. Żeby zrealizować takie zamówienie należy zgłosić się mailowo pod biblioteka.wyp@asp.wroc.pl, podając nr czytelnika, konkretny tytuł, sygnaturę i strony, których skan chcielibyśmy otrzymać.

Zapisy

 Zapisy nowych czytelników odbywać się będą bezkontaktowo poprzez rejestrację czytelnika w systemie biblioteczno-informacyjnym INTEGRO. Aby zarejestrować się w systemie należy wypełnić formularz na stronie katalogu bibliotecznegohttps://opacwww.asp.wroc.pl/catalog. Koniecznym jest wyrażenie zgody na kontaktowanie się Biblioteki z Czytelnikiem drogą mailową i telefoniczną. Weryfikacja danych będzie się odbywała poprzez listy studentów pobrane z właściwych Dziekanatów. Aktywacja konta nie odbywa się automatycznie. Dyżurny bibliotekarz po weryfikacji tożsamości przyśle Państwu informację o aktywnym koncie czytelnika wraz z dostępami do naszych baz w ciągu 24 h. Prosimy o cierpliwość. 

Rozliczenia obiegówek

Osoby chcące rozliczyć kartę zobowiązań w Bibliotece proszone są o załatwienie tej sprawy mailowo: biblioteka.wyp@asp.wroc.pl.

W mailu należy załączyć następujące dokumenty (mogą być wypełnione komputerowo):

1.      kartę obiegową Załącznik nr 7 KARTA OBIEGOWA

2.      Załącznik nr 4 OŚWIADCZENIE o autorstwie 

a) preferowana opcja – nieudostępnianie pracy dyplomowej, dla potrzeb Biblioteki nie jest wymagana data złożenia pracy – można wtedy rozliczyć się z biblioteką bezkontaktowo.

Dostaną Państwo maila zwrotnego o braku zobowiązań względem Biblioteki.

Osoby, które mają na swoim koncie wypożyczone książki lub czasopisma proszone są o odesłanie ich drogą pocztową na adres biblioteki. Rozliczenie będzie możliwe po przejściu przez książki/czasopisma 3 dniowej kwarantanny.

Kody dostępu do baz danych

Na prośbę mailową czytelnika (biblioteka.wyp@asp.wroc.pl.) udostępniamy kody dostępu do baz EBSCO oraz IBUK Libra.

Polecamy też korzystanie z zasobów powszechnie dostępnych w Internecie. Lista e-zasobów do pobrania.

Agata Ceckowska
Biblioteka ASP