Aleksandry Gajzler-Baranowskiej "Architektura Wrocławia w pudełkach"

Aleksandry Gajzler-Baranowskiej "Architektura Wrocławia w pudełkach"

Zapraszamy do przestrzeni przed Aulą na Placu Polskim, na wystawę doktorską Aleksandry Gajzler-Baranowskiej.

"Architektura Wrocławia w pudełkach" to interaktywna, edukacyjna wystawą o charakterze badawczo-wdrożeniowym, dedykowana dzieciom. Celem projektu jest stworzenie warunków do realizacji nowego modelu edukacji, otwierającego na twórcze myślenie, uwrażliwiającego na obserwację najbliższego otoczenia oraz zachęcającego do odpowiedzialnego współtworzenia przestrzeni miasta, w którym żyjemy.

"Architektura Wrocławia w pudełkach" stanowi część pracy doktorskiej pt. „Interaktywne obiekty w przestrzeni użyteczności publicznej jako medium w komunikacji ze współczesnym użytkownikiem”. Autorskie projekty badawcze.

Celem nadrzędnym było stworzenie interaktywnej przestrzeni przeznaczonej do nauki i zabawy, angażującej wzrok, słuch, dotyk i ruch użytkowników. Głównym elementem instalacji jest mapa Wrocławia - grafika naniesiona na posadzkę o wymiarach 9 mkw przedstawia Śródmieście – obszar wyznaczony przez dawne mury miejskie (Promenada Staromiejska). Na mapie znajduje się kilka ruchomych obiektów na kółkach, które można przesuwać. Każdy z nich reprezentuje inny budynek – Ratusz, Opera, Katedra Św. Jana Chrzciciela, Synagoga Pod Białym Bocianem, Dworzec Główny PKP, Narodowe Forum Muzyki. Zadaniem użytkownika jest umieszczanie konkretnego zabytku we właściwym miejscu na mapie. W czasie zabawy uaktywnia się warstwa audio instalacji – użytkownik słyszy odgłosy miasta: bicie dzwonów, fragmenty nabożeństw, rozmowy przechodniów, hejnał z wieży ratuszowej, ulicznego artystę itp., tym samym tworzy dźwiękowy pejzaż Wrocławia.

Praca doktorska w dziedzinie sztuk plastycznych w dyscyplinie sztuki projektowe.

Promotor: prof. Urszula Smaza-Gralak

miejsce: przestrzeń przed Aulą, Plac Polski3/4, Wrocław.

data: 21.10 - 10.11.2020

godziny otwarcia: Pn - Pt. | 9.00 - 17.30

UWAGA! Z powodu trudnej sytuacji epidemiologicznej, wernisaż wystawy się nie odbędzie. Uprzejmie prosimy o zwiedzanie ekspozycji w maskach ochronnych i z zachowaniem bezpiecznej odległości.


zamieściła AZG

Galeria:

Więcej »