Apel Rektora ASP oraz Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola w sprawie aresztowania tegorocznej absolwentki ASP, Maryii Tulzhankovej

Apel Rektora ASP oraz Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola w sprawie aresztowania tegorocznej absolwentki ASP, Maryii Tulzhankovej

Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu w pełni podziela oburzenie sytuacją bezprecedensowych niepokojów dotykających społeczeństwo Białorusi.

Apelujemy o przestrzeganie międzynarodowego prawa humanitarnego, szczególnie w obliczu informacji, że w tych wydarzeniach cierpią również nasi studenci i absolwenci.

W związku z docierającymi do nas niepokojącymi informacjami dotyczącymi aresztowania naszej tegorocznej absolwentki Maryii Tulzhankovej, wyrażamy zdecydowany sprzeciw zastosowanym wobec niej metodom nacisku i represji.  Deklarując wsparcie i chęć pomocy ze strony Akademii i społeczności akademickiej, jednocześnie składamy wyrazy współczucia osobom poszkodowanym i ich rodzinom oraz wzywamy do zaniechania prześladowania osób, które swoim zaangażowaniem opowiadają się po stronie wolności słowa.

Rektor ASP, prof. W. Pukocz, Samorząd Studencki, cała społeczność Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu

oraz 

prof. Andrzej Rokita -  Rektor Akademii Wychowania Fizycznego, Przewodniczący KRUWiO
prof. Przemysław Wiszewski - Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego
prof. Andrzej Kaleta -Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego
prof. Andrzej Ponikowski - Rektor Uniwersytetu Medycznego
prof. Krystian Kiełb - Rektor Akademii Muzycznej
prof. Arkadiusz Wójs - Rektor Politechniki Wrocławskiej
prof. Jarosław Bosy - Rektor Uniwersytety Przyrodniczego
prof. Włodzimierz Wołyniec - Rektor Papieskiego Wydziału Teologicznego

 ***

Maryia Tulzhankova jest tegoroczną absolwentką Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu. Dyplom magisterski pt. „Zamowy”, obroniony we wrześniu 2020 r., zrealizowała na kierunku Sztuka Mediów, w Pracowni Poznania Wizualnego, pod opieką dr hab. Jakuba Jernajczyka. Wcześniejsze studia licencjackie ukończyła również na wrocławskiej ASP, na kierunku Mediacja Sztuki.

Praca dyplomowa, jak i realizacje powstałe w toku studiów nie tylko potwierdziły talent i wyróżniające kompetencje warsztatowe tej młodej artystki, ale również ujawniły jej umiejętność szerokiego, między-dziedzinowego spojrzenia na złożone zjawiska cywilizacyjne i kulturowe, w zrozumieniu których sztuka może (i powinna) odgrywać doniosłą rolę.

W trakcie studiów we Wrocławiu Maryia Tulzhankova była mocno zaangażowana w życie kulturalne miasta, uczestnicząc w licznych wydarzeniach artystycznych organizowanych m.in. przez Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Muzeum pana Tadeusza, Uniwersytet Wrocławski, Galerię BWA czy Domek Miedziorytnika. Poza działalnością stricte artystyczną angażowała się również w promowanie kultury i tradycji Białorusi, organizując we Wrocławiu liczne koncerty i warsztaty.


zamiesćiła AZG