Konferencja międzynarodowa EAIE: Forging creative pathways

Konferencja międzynarodowa EAIE: Forging creative pathways

Pomimo utrudnień związanych z pandemią COVID-19, Dział Współpracy Międzynarodowej i Promocji bierze udział w zdalnej międzynarodowej konferencji European Association for International Education.

Tegoroczne wydarzenie, odbywające się od 14 do 16.10.2020 r., zostało zorganizowane pod hasłem: Forging creative pathways.

Wraz z ekspertami z całego świata staramy się tworzyć nowe, kreatywne rozwiązania, pozwalające na dostosowanie edukacji wyższej do bieżących wyzwań. Wszystko po to aby nasi studenci mogli korzystać z światowych rozwiązań i narzędzi, a ich kształcenie przebiegało na najwyższym poziomie.  

Udział w konferencji EAIE został sfinansowany w ramach Programu NAWA WELCOME TO POLAND, realizowanego na ASP im. E. Gepperta we Wrocławiu. Program WELCOME TO POLAND jest finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój, projekt pozakonkursowy pt. Podniesienie kompetencji kadry akademickiej i potencjału instytucji w przyjmowaniu osób z zagranicy - Welcome to Poland, realizowanego w ramach Działania 3.3. umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego, określony we wniosku o dofinansowanie projektu POWR.03.03.00-IP 14/18.


zamieśćiła AZG

Galeria:

Więcej »