Pomoc dla studentów z Białorusi

Pomoc dla studentów z Białorusi

Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu zaprasza osoby studiujące, które nie mogą kontynuować nauki na Białorusi.

Nasza Uczelnia jest gotowa przyjąć 5 studentów.

Przewidywane są następujące formy wsparcia:

  1. Rektor Akademii zwolni studentów z opłat za studia na podstawie art. 324. Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce [zwolnienie cudzoziemca z opłat za studia]. 
  2. Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej przygotowała specjalną ofertę stypendiów dla studentów z Białorusi. Nasza Uczelnia dysponuje 1 stypendium.
  3. Przedłużony został termin składania wniosków w ramach Programu Stypendialnego im. Konstantego Kalinowskiego.

Zgłoszenia przyjmujemy do 30 października 2020 roku. Prosimy o przesłanie wniosku na adres: m. szumiejko@asp.wroc.pl

Przyjęcie kandydatów nastąpi na podstawie kolejności zgłoszeń.

Studia odbywają się w trybie stacjonarnym

Kształcenie odbywa się w języku polskim.


zamieściła AZG