List Rektora prof. W. Pukocza, inaugurujący rok akademicki 2020/21

List Rektora prof. W. Pukocza, inaugurujący rok akademicki 2020/21

Drodzy Studenci, Szanowni Państwo!

Inauguracja roku to szczególny moment dla całej społeczności akademickiej.  Jest to wydarzenie, które od ponad dwudziestu lat ma szczególny wymiar dla wrocławskich uczelni artystycznych, którego niezwykły, konsolidacyjny charakter wyróżniał i wyróżnia nas do dziś na tle innych ośrodków akademickich w Polsce. Tym trudniej było nam - Rektorom podjąć decyzję o odwołaniu uroczystości. Zmusiły nas do tego względy bezpieczeństwa i poczucie odpowiedzialności za osoby współorganizujące to wyjątkowe wydarzenie.

Chcąc zachować choć namiastkę uroczystej chwili, pragnę skierować do Państwa poniższe słowa.

Dzisiejsza inauguracja ma co najmniej z kilku powodów wymiar niezwykły.

Jest to dla mnie chwila wyjątkowa, gdyż mam przyjemność zadebiutować w zaszczytnej roli Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu obejmując tę funkcję po moim znakomitym poprzedniku, kierującym uczelnią przez dwie kadencje, prof. Piotrze Kielanie, a zarazem trudna ze względu na trwającą pandemię. Wierzę, że już niedługo pamięć zatrze niedogodności codziennych obowiązków.

W miniony rok akademicki weszliśmy z impetem, z energią realizując zaplanowane wydarzenia, a perspektywa zbliżających się wyborów nowych władz stała się języczkiem u wagi uczelnianej społeczności. Niestety marcowy lockdown, niejako pod przymusem przeniósł w cyfrowy świat zarządzanie uczelnią i pracę dydaktyczną. Choć wcześniej wydawało się to nieprawdopodobne, zakończyliśmy rok akademicki przeprowadzając zarówno wybory władz uczelni, jak i proces kształcenia, wdrażając, czasem nieporadnie, czasem intuicyjnie metody pracy zdalnej, które z pewnością zawitają w programach kształcenia na stałe.

Dziś rozpoczynamy nowy rok akademicki. Kilkutygodniowa, intensywna praca pozwoliła nam przygotować zasady postępowania, procedury i regulaminy dostosowujące Akademię do pracy w trybie mieszanym. Chcemy umożliwić naszym studentom korzystanie z warsztatów, pracowni i całej niezbędnej infrastruktury wyłącznie w sposób bezpieczny, gwarantujący zachowanie wszelkich norm sanitarnych.

Wiemy doskonale jak ważną rolę odgrywa ukonstytuowana tradycją relacja mistrz – uczeń i zdajemy sobie sprawę, że żadne współczesne narzędzie komunikacyjne nie zastąpi rozmowy, jednak na pełny powrót do tradycyjnego modelu kształcenia musimy jeszcze poczekać. Potrzebna jest pokora, cierpliwość i przestrzeganie zasad. Doskonale wiem, jak sprzeczne to cechy z przynależną młodości niezależnością i potrzebą łamania barier, ale tych należy szukać w obszarze sztuki, zaś przestrzeganie norm, o których mówię jest kwestią naszego bezpieczeństwa.

Stoją przed nami wyzwania. Nie tylko te organizacyjne, bo wierzę, że proces kształcenia uda się przeprowadzić i z sukcesami realizować ambitne plany. Chciałbym, aby rozpoczęta właśnie kadencja stała się czasem, w którym nowo powołane władze uczelni, dziekani wydziałów, kierownicy katedr i jednostek międzywydziałowych z sukcesem zrealizują proces ewaluacji, a nowe pomysły i zmiany w programach kształcenia pomogą wyposażyć naszych absolwentów nie tylko w doskonałe umiejętności, ale również w kompetencje związane z funkcjonowaniem na rynku pracy.

Akademia Sztuk Pięknych w swej istocie jest uczelnią, dla której innowacyjność i kreatywność są misją. Mam  świadomość, że choć podstawy działań zarówno czysto artystycznych jak i projektowych opierają się na prostej notatce ołówkiem na kartce papieru, to doprowadzenie do ich realizacji i wdrożenia wymaga nieraz zaawansowanych rozwiązań technologicznych. Wsparcie w zakresie rozwoju infrastruktury jest niezbędne, aby móc w progresywny sposób funkcjonować w świecie współczesnej sztuki i designu.

Rozpoczęta właśnie kadencja zbiega się z powstaniem planów rozbudowy uczelni o nowy tzw. Pawilon D, przejęcie kamienicy na ulicy Haukego Bossaka i stworzenie kampusu Centrum Sztuk Użytkowych. Centrum Innowacyjności przy ulicy Traugutta. Patrząc w nieco szerszej perspektywie czekają nas nieuchronne acz oczekiwane zmiany związane z wdrażaniem projektów komercjalizujących nasze dokonania nie tylko z obszaru projektowego, ale również obejmującego sztuki czyste, a także poszukiwanie partnerów i interesariuszy zewnętrznych do realizacji tych planów.

Wiem jak istotna dla rozwoju uczelni jest wymiana międzynarodowa.

Kontynuowanie szerokiego programu współpracy, w tym Szkoły Doktorskiej z wykładowym językiem angielskim jest jednym z moich priorytetów.

Czeka nas międzynarodową akredytację, która z przyczyn niezależnych nie odbyła się w maju 2020 i została przeniesiona na wiosnę przyszłego roku. Wierzę, że wówczas zostanie ona przeprowadzona, a Akademia uzyska pozytywną ocenę  Międzynarodowej Komisji Akredytacyjnej. 

Część z zaplanowanych na poprzedni rok akademicki, a przesuniętych z powodu pandemii wydarzeń już udało się zrealizować. Oto najważniejsze z nich:

- jubileuszowa, 30. edycja Konkursu Gepperta, jednego z najważniejszych konkursów dla młodych malarzy, zorganizowanego we współpracy z BWA

- przegląd sztuki Survival, którego Akademia jest współorganizatorem, we wrocławskim Porcie miejskim

- Konkurs Najlepszych Dyplomów Projektowych w Katowicach, na którym absolwentka Wydziału Ceramiki i Szkła - Karolina Gardzielewicz otrzymała główną nagrodę.

Jestem przekonany, że wszystkie nasze dokonania, ogromny potencjał znakomitych artystów - dydaktyków, ale również studentów i doktorantów może być uwolniony całą swoją energią wyłącznie w uczelni, która jest i będzie miejscem przyjaznym dla rozwoju kultury i sztuki w jej całej różnorodności. Akademia posiadając nadaną mocą ustawy gwarancję autonomii, jest strefą wolną od nietolerancji, strefą wolną od homofobii i wszelkich przejawów cenzury.

Wolność akademicka, wolność obywatelska, stanowią nienaruszalną podstawę, na której możemy budować wspólnotę nacechowaną różnorodnością i wzajemnym szacunkiem.

Drodzy studenci I roku,

życzę wam, byście potrafili w pełni korzystać z możliwości, jakie daje wam uczelnia,  a czas studiowania potrafili spędzić w rozsądnym balansie pomiędzy czerpaniem z młodości i pracą, która niewątpliwie zaowocuje w przyszłości. Życzę Wam rozwoju talentów, osobowości i pielęgnowania wrażliwości.

Wrocław jest wspaniałym akademickim miastem i pozostaje nam tyko mieć nadzieję, że już niedługo normalność do nas powróci.

Życzę wszystkim dobrego roku akademickiego 2020/2021 i dużo zdrowia!

Rektor

prof. Wojciech Pukocz


zamiesćiła AZG

Galeria:

  • prof. W. Pukocz, Rektor ASP
Więcej »