Working and Communicating Across Cultures - szkolenie pracowników ASP

Working and Communicating Across Cultures - szkolenie pracowników ASP

W dniach 10-11 oraz 14-15 września br. odbyły się dwa szkolenia komunikacji międzykulturowej.

W dniach 10-11 oraz 14-15 września br. odbyły się dwa szkolenia komunikacji międzykulturowej. Pierwsze zostało poprowadzone w języku polskim, drugie w języku angielskim  - zgodnie z potrzebami zasygnalizowanymi przez uczestników.

W szkoleniach wzięło w sumie udział 20 pracowników administracyjnych i dydaktycznych, którzy w swojej pracy mają kontakt ze studentami i wykładowcami z zagranicy – głównie pracowników dziekanatów oraz koordynatorów programu Erasmus+. Program szkolenia obejmował zagadnienia teoretyczne tj. różne wymiary kultur, stosunek do przestrzeni i czasu w różnych kulturach oraz hierarchia i stosunek do władzy w odmiennych kontekstach kulturowych. Szkolenie obejmowało również część warsztatową, poświęconą ćwiczeniom z proaktywnej komunikacji. Oba cykle zostały poprowadzone przez ekspertkę ds. wielokulturowości i komunikacji wewnętrznej, panią Aleksandrę Sawicką-Motriuk z firmy InterComm.

Szkolenie było realizacją działania „wzmocnienie potencjału kadry naukowo-dydaktycznej i administracyjnej przez podniesienie jej kompetencji językowych i międzykulturowych poprzez” w ramach programu Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej WELCOME TO POLAND realizowanego przez Dział Współpracy Międzynarodowej i Promocji ASP we Wrocławiu.

Program WELCOME TO POLAND jest finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój, projekt pozakonkursowy pt. Podniesienie kompetencji kadry akademickiej i potencjału instytucji w przyjmowaniu osób z zagranicy -Welcome to Poland, realizowanego w ramach Działania 3.3. umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego, określony we wniosku o dofinansowanie projektu POWR.03.03.00-IP 14/18.


informacje i zdjęcia: Kinga Bacewicz

zamieściła AZG

Galeria:

Więcej »