ŁAP SKILA - II edycja warsztatów

ŁAP SKILA - II edycja warsztatów

#łapSkila #podniesienieKompetencji

Zapraszamy studentki/studentów czterech ostatnich semestrów studiów I, II stopnia i jednolitych studiów magisterskich (wymagana znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2) do udziału w serii warsztatów rozwijających kompetencje zawodowe oraz tzw. kompetencje miękkie. 

Zakwalifikowani uczestnicy wezmą udział w warsztatach zawodowych połączonych z przeprowadzeniem bilansu kompetencji w obydwu wymienionych wyżej obszarach.

Drugi etap zajęć przewiduje warsztaty kompetencji miękkich, stosownie do potrzeb wynikających z przeprowadzonego bilansu początkowego. Ostatnim etapem zajęć będzie bilans końcowy, umożliwiający przygotowanie dla każdego uczestnika indywidualnego raportu oraz certyfikatu potwierdzającego udział w warsztatach i podniesienie poziomu wybranych kompetencji. Warunkiem uzyskania tych dokumentów jest dopełnienie postanowień regulaminu projektu, a w szczególności udział we wszystkich etapach zajęć.

Aby wziąć udział w projekcie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy: https://tiny.pl/tb5vk

Warsztaty zawodowe poprowadzą profesorowie wizytujący z różnych uczelni zagranicznych.
W ramach zajęć zbadane zostaną następujące kompetencje, spośród których część wejdzie w zakres warsztatów, stosownie do wykazanych przez bilans potrzeb:
Kompetencje zawodowe:
• zawodowe miękkie: design thinking, rozwiązywanie problemów, umiejętności IT, wyszukiwanie informacji itp.
• zawodowe twarde: umiejętność tworzenia portfolio i prezentacji; umiejętność aplikowania o granty i stypendia; umiejętność przygotowywania ekspozycji i wystaw; umiejętność kreatywnego rozwiązywania problemów; umiejętność tworzenia wizualizacji własnych projektów; umiejętność stosowania innowacyjnych, unikatowych technologii; umiejętność stosowania specjalistycznego oprogramowania; umiejętności kuratorskie; umiejętność tworzenia pogłębionego opisu podejmowanych działań twórczych; itp.
kompetencje miękkie:
•  społeczne: komunikatywność, umiejętność pracy w grupie, aktywne słuchanie, budowanie zespołu, gotowość do współdziałania, negocjacje, biznesowa,  relacje ze współpracownikami, współpraca w zespole itp.
• osobiste: autoprezentacja, przedsiębiorczość, myślenie analityczne, dążenie do rezultatów, delegowanie, budowanie relacji z klientami, dzielenie się wiedzą i doświadczeniem, funkcja doradcy, przekazywanie informacji, przeprowadzanie prezentacji, przyjmowanie i udzielanie informacji zwrotnych itp.

Zajęcia prowadzone będą przez Akademię Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we współpracy z firmą SUBMARINE Group Sp. z o.o. (specjalizującą się w rozwijaniu kompetencji miękkich w branżach kreatywnych) w ramach projektu: POWR.03.05.00-00-Z021/17-00
„Umiędzynarodowienie kształcenia, kompetentna kadra i nowoczesne zarządzanie gwarancją jakości i międzynarodowej obecności Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu”.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.


zamieścił: Michał Pietrzak

Galeria:

Więcej »