STYPENDIUM MINISTRA 2020/2021

STYPENDIUM MINISTRA 2020/2021

Studenci ubiegający się o stypendium Ministra proszeni są o kompletowanie odpowiednich dokumentów do wniosku i przesyłanie ich pocztą tradycyjną w terminie do 18 września 2020 r.

Stypendium ministra może otrzymać student wykazujący się:

  • znaczącymi osiągnięciami naukowymi lub artystycznymi związanymi ze studiami

lub

  • znaczącymi osiągnięciami sportowymi.

Student kształcący się równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymać stypendium tylko na jednym, wskazanym przez niego kierunku.

Stypendium ministra przysługuje na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich.

Więcej informacji


A. Malinovskaja, DOS

Załączniki