Artist-in-Residence w Grazu w Styrii

Artist-in-Residence w Grazu w Styrii

Zaproszenie dla artystek i artystów wszelkich dziedzin sztuki oraz krytyczek i krytyków sztuki do ubiegania się o stypendium na pobyt rezydencyjny w Grazu w roku 2021.

Zaproszenie skierowane jest szczególnie do osób zainteresowanych spotkaniem z lokalnym środowiskiem kulturalnym Styrii.
Stypendium adresowane jest do osób do 40 roku życia i trwa minimum 2 miesiące a grant na pobyt wynosi 1.000 Euro/mies.
Termin nadsyłania aplikacji drogą pocztową upływa 15 września 2020 (decyduje data stempla pocztowego).
Więcej informacji znaleźć można na stronie www.austria.org.pl w zakładce GRANTY lub pod poniższym linkiem:
https://www.kultur.steiermark.at/cms/dokumente/12790078_150747600/4198d370/Ausschreibung%20St.A.i.R.%20eng.pdf


zamieścił: Michał Pietrzak