STYPENDIA 2020/2021

STYPENDIA 2020/2021

Aktualny Regulamin świadczeń dla studentów i doktorantów Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu oraz wnioski dostępne są już na stronie uczelni (zmiany do Regulaminu zostały wprowadzone Zarządzeniem Nr I/72/2020).

Terminy składania wniosków o stypendium:

  • wnioski o stypendium socjalne i dla osób niepełnosprawnych należy przesłać do 30 września 2020 r.
  • wnioski o stypendium rektora należy przesłać w terminie od 1 października 2020 r. do 15 października 2020 r.
  • wnioski o stypendium Ministra należy przesłać do 18 września 2020 r.

inf A. Malinovskaja DOS

Zobacz także: Studenci i sprawy studenckie