International Seminar on Master Diploma Defence

International Seminar on Master Diploma Defence

Wydarzenie miało miejsce w środę, 22 lipca 2020.

Spotkanie było okazją do dyskusji i wymiany dobrych praktyk, wiedzy i rad pomiędzy studentmi pierwszego roku oraz absolwentami programu MFA. Podczas rejsu po Odrze absolwenci dzielili się swoimi odpowiedziami na tematy związane z dyplemem magisterskim, źródłami inspiracji oraz doświadczeniami związanymi ze studiowaniem w Polsce i planami na przyszłość. 

Wydarzenie to było również okazją do świętowania zakończenia roku akademickeigo oraz formą "pożegnania" tegorocznych absolwentów programu MFA.

Organizatorem imprezy był Dział Współpracy Międzynarodowej  i Promocji, a uczestniczyły w nim również - Pro-rektor Aleksandra Janik oraz kierownik projektu POWER - Marta Kubiak.

Wydarzenie zostało sfinansowane ze środków programu Welcome to Poland realizowanego przez Akademię Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu. 


zamiesćiła AZG

Galeria:

Więcej »