ARTYŚCI OBECNI: SPOTKANIE Z LAUREATAMI 13. KONKURSU GEPPERTA

ARTYŚCI OBECNI: SPOTKANIE Z LAUREATAMI 13. KONKURSU GEPPERTA

W ramach cyklu Artysta Obecny zapraszamy w środę 29go lipca 2020, do galerii BWA Wrocław Główny na spotkanie z siedmiorgiem z trzydziestu laureatów 13. edycji Konkursu Gepperta.

Trzydziestu młodych artystów zostało wybranych do finałowej prezentacji 13. edycji Konkursu Gepperta, ogólnopolskiego przeglądu najlepszych debiutów polskiej sceny malarskiej, który możemy oglądać na wystawie w galerii BWA Wrocław Główny. W środę 29 lipca siedmioro z nich oprowadzi naszych widzów po wystawie i opowie o swoich pracach. W spotkaniu wezmą udział zdobywcy głównych nagród w konkursie oraz wrocławscy uczestnicy tej edycji Konkursu. Każdy z nich opowie o swojej pracy oraz twórczości. Podpytamy młodych artystów również o plany dotyczące artystycznej kariery, doświadczenia związane z działalnością malarską oraz aktualne zajęcia.

Artyści Obecni
Spotkanie z laureatami 13. Konkursu Gepperta

29.07.2020, środa, godz. 17.00

galeria BWA Wrocław Główny
antresola na Dworcu PKP
ul. Piłsudskiego 105

***

Uczestnicy spotkania:

Małgorzata Pawlak – Nagroda Grand Prix Prezydenta Miasta Wrocławia
Studiowała Malarstwo na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, w pracowni profesora Jacka Wojciechowskiego. Była stypendystką dwóch programów stypendialnych: Stypendium Rektora UMCS dla najlepszych studentów oraz Stypendium Prezydenta Miasta Lublina dla najlepszych studentów i doktorantów, obecnie jest doktorantką na macierzystej uczelni. Jak pisze o jej malarstwie Sławomir Toman – Malarstwo Małgorzaty Pawlak nosi znamiona metajęzyka. To co głównie autorkę zajmuje to podążanie za formą, obrazowanie istoty obrazu, ale ważne są także idee, powody, dla których tworzy. Podstawowa dychotomia znaczeniowa jej prac dotyczy antonimów tworzenie – niszczenie, ale też jedno – wiele czy przedstawienie – abstrakcja. Interesuje ją powszechność fotograficznych ujęć podobnych motywów spauperyzowanych ich niewyobrażalną ilością zamieszczoną w Internecie.

Edyta Kowalewska – Nagroda Rektora Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu
W 2016 roku ukończyła studia na wydziale malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Dyplom w pracowni prof. Krzysztofa Gliszczyńskiego. Aktualnie pracuje na stanowisku asystentki, na Wydziale Grafiki macierzystej uczelni. Od 2016 roku jest rezydentką Kolonii Artystów w Gdańsku. Zajmuje się malarstwem, rysunkiem oraz instalacjami przestrzennymi. Obiekty malarskie noszą wyraźne piętno swojej ewolucji, są jednocześnie eleganckie i brutalnie surowe. Kowalewska nie estetyzuje. Jak sama mówi, zmaga się z nadmiarem materiału, zagięciem, a ostatecznie z niedopasowaniem. – pisze o jej twórczości Marcin Zawicki. 

Michał Soja & Róża Duda – Nagroda Dyrektora BWA Wrocław
Absolwenci Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Ich praca pokazywana była w Project Roomie w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie. Twórczość Róży Dudy i Michała Soi daje wyraz doświadczeniu, w którym tożsamość jest nieustannie konstruowanym stanem współistnienia dawnych kategorii i zglobalizowanych wzorców. Zainteresowania artystyczne duetu oscylują wokół równoczesnego prognozowania przyszłości i reinterpretacji przeszłości. Pełni odwagi i ciekawości eksplorują kwestie podmiotowości, zawieszonej między marzeniami o samostanowieniu, indywidualności, samowystarczalności a nieuniknionym uwikłaniem w relacje wyzysku – pisze o działalności duetu Gabriela Warzycka.

Martyna Czech – Nagroda sponsorska Colartu, wyróżnienie
Ukończyła malarstwo na Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach, jej prace pokazywane były między innymi na wystawach: Małposzczur w Galerii Rondo Sztuki w Katowicach, Farba znaczy krew w MSN Warszawa. Zbigniew Rogalski o jej twórczości: Jej wysoka aktywność twórcza jest materializacją bezkompromisowej, krytycznej postawy wobec świata i siebie jako przedstawicielki ludzkiego gatunku. Intuicyjne malowane ekspresyjnie obrazy są spontaniczną, emocjonalną reakcją na rzeczywistość, czujnie obserwowaną przez artystkę.

Paweł Baśnik
Absolwent kierunku Malarstwo na Wydziale Malarstwa i Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu. W 2007 roku dyplom w pracowni malarstwa prof. Łukasza Huculaka, oraz w pracowni mediów elektronicznych prof. Wojciecha Pukocza. Marta Borgosz o jego twórczości: Wcześniejsze prace Baśnika odwoływały się do motywów wanitatywnych, historycznych, psychologicznych. Najnowszy, proponowany zestaw (wg słów autora), oscyluje wokół starożytnych korzeni współczesnego transhumanizmu i postępu naukowo-technicznego. W tych pracach Baśnik odwołuje się do najnowszych osiągnięć z zakresu technologii i robotyki, swobodnie łączy je z elementami mitologii hellenistycznej i zadaje pytania o genezę i granicę postępu w dążeniu do nieśmiertelności.

Zofia Pałucha
Ukończyła Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie. Zofia Pałucha uprawia malarstwo programowo wielostylowe. Potrafi korzystać z realizmu, fotorealizmu, iluzji, deformacji, nadrealizmu i dyscypliny abstrakcji. Czerpie z ikonografii popkultury: Nicole Kidman, Batman, misja Apollo 11, Picasso, zawodnicy Sumo, logotypy. Cytuje, przetwarza i łączy wizerunki. Jest precyzyjna i opisowa w swoich wizjach. Artystka bardzo dobrze rysuje i jej malarstwo bazuje na solidnym, posłusznym koncepcji rysunku. Zofia w czasach studiów na warszawskiej ASP wygrywała konkursy rysunkowe w Azji. Podróże na Taiwan i zetknięcie z kulturą Chin wpłynęły na jej postrzeganie świata. Jej malarstwo niesie wrażliwość pokoleniową roczników 90. Jest bardziej osadzone w kodach malarskich migrujących błyskawicznie na Instagramie i Facebooku niż w kontekstach lokalnych. – pisze o jej twórczości Jan Mioduszewski.

Jagoda Dobecka
Ukończyła Akademię Sztuk Pięknych we Wrocławiu, współtworzy kolektyw artystyczny Wykwitex. Joanna Rzepka-Dziedzic o jej malarstwie: Dobecka w najnowszych pracach malarskich zajmuje się tematem manipulacji oraz dyskryminacji. Często odwołuje się do mitu idealnej “pani domu”, który zrodził się w Stanach w latach 70. Według niego kobieta zajmująca się domem nie powinna zaniedbywać swojego wizerunku. W przyszłości Dobecka chce rozwijać te tematy, badać procesy dokonywania wyborów, konsekwencji z nimi związanych, jak i udziału świadomości i wolnej woli. Istotnym jest dla niej zrozumienie statusu quo i jego źródeł.W jej praktyce artystycznej interesujące jest dla mnie m.in. to, że w swoich projektach Dobecka używa malarstwa i rzeźby, obok wideo, fotografii i innych mediów, uparcie trzymając się tych klasycznych technik pracy, chociaż wydawać by się mogło, że o sprawach aktualnych społecznie oraz politycznie o wiele łatwiej i adekwatniej jest komunikować się za pomocą nowych mediów.


zdjęcie: A. Kielan

zamiesćiła AZG