Wybory Rektora ASP

Wybory Rektora ASP

INFORMACJA O METODZIE GŁOSOWANIA DLA PRACOWNIKÓW, DOKTORANTÓW I STUDENTÓW

INFORMACJA O METODZIE GŁOSOWANIA DLA PRACOWNIKÓW I DOKTORANTÓW 

Uczestnikiem zebrania wyborczego jest pracownik zatrudniony na umowę o pracę lub doktorant szkoły doktorskiej, który zaloguje się na platformie zoom. Link do spotkania zostanie wysłany na adres e-mail na określony dzień i godzinę, zgodnie z kalendarzem wyborczym, najpóźniej w przeddzień głosowań.

W celu dołączenia do spotkania należy kliknąć na link przesłany w mailu. Będzie on aktywny na 20 minut przed godziną spotkania zapisanego w kalendarzu wyborczym ustalonym jako 1 termin. Nie ma potrzeby instalowania aplikacji zoom. Po pojawieniu się okienka „Otworzyć Zoom Meetings?” trzeba kliknąć „Anuluj”, a następnie „If you cannot download or run the application join from your browser”. Jeśli okienko „Otworzyć Zoom Meetings?” nie pojawi się należy kliknąć „launch meeting” i „join from your browser”. W przypadku gdy aplikacja zoom jest już zaintalowana lub chcecie to Państwo uczynić, proszę postępować zgodnie z komunikatami na ekranie.

Z aplikacji można korzystać przez komputer, tablet lub telefon (smartfon) z dostępem do internetu. Należy włączyć obraz i dźwięk.

Po zalogowaniu prowadzący spotkanie wyborcze przekaże informacje odnośnie procesu wyborczego i sposobu głosowania z wykorzystaniem programu do głosowań niejawnych Głosuj 24. Zostaną także przekazane informacje w razie nierozstrzygnięcia głosowania za pierwszym razem, dlatego należy być zalogowanym przez cały czas spotkania.

Link do głosowania zostanie wysłany na e-mail w trakcie spotkania. Należy go otworzyć i zagłosować na określoną przez prowadzącego i w przesłanym formularzu liczbę osób. Zaznaczenie większej liczby niż jest dozwolona będzie niemożliwe, dzięki odpowiednim ustawieniom w programie. Głosowania są tajne, po zagłosowaniu program zliczy wyniki i wygeneruje protokół.

Na wszystkie pytania odpowiedzą prowadzący i nadzorujący spotkanie wyborcze w trakcie spotkania.

INFORMACJA O METODZIE GŁOSOWANIA DLA STUDENTÓW

Uczestnikami spotkania wyborczego są studenci, którzy odpowiedzą na maila wysłanego o godzinie przewidzianej na odpowiednie głosowania, zgodnie z dniem ustalonym przez UKW i godziną ustaloną przez Samorząd Studencki. Samorząd Studencki przekaże informację o godzinie wyborów w osobnym komunikacie.

W mailu przesłanym w godzinie głosowania zamieszczony będzie link na który należy nakliknąć. W tym momencie system do głosowania Głosuj 24 ustali listę obecności.

W ciągu do 30 minut zostanie tylko tym osobom przesłany kolejny mail już z linkiem do głosowania niejawnego z nazwiskami osób rekomendowanych przez samorząd studencki.

Należy zagłosować na określoną liczbę osób zapisaną w przesłanym formularzu do głosowania. Zaznaczenie większej liczby niż jest dozwolona będzie niemożliwe, dzięki odpowiednim ustawieniom w programie. Głosowania są tajne, po zagłosowaniu program zliczy wyniki i wygeneruje protokół.

Po wygenerowaniu protokołu zostanie przesłany mail do uczestników głosowania z wynikami głosowania. Jeśli nie zostanie wybrana określona liczba osób, głosowania będą kontynuowane, poprzez przesłanie kolejnego linku do głosowania. Głosowania będą prowadzone aż do skutku.

Wszelkie pytania w sprawie głosowań należy kierować do Samorządu Studenckiego i działu IT.